Browsing Category

Tin Tức SEO

Google Ngừng Hỗ Trợ Submit URL

Google bỏ tính năng submit url công khai Google chính thức đã công bố ngày 25 tháng 7 năm 2018, khai tử công cụ Submit Url công khai, có thể Google đã bắt đầu nắm bắt được lạm dụng spam của của các SEOER nhăm hạn chế tốc độ index của…

LUẬT AN NINH MẠNG

LUẬT AN NINH MẠNG (DỰ THẢO ĐÃ CHỈNH LÝ) Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an…