Tìm Kiếm Từ Khóa Với Keyword Link Spy 1.0 Cracked ( tải miễn phí)

LƯỢT XEM: 1896
tool seo coongh hưởng

1 Giới thiệu tool

  • Tên: Keyword Link Spy
  • Phiên bản: 1.0
  • Hệ điều hành: Windows
  • Loại: Công cụ theo dõi liên kết từ khóa
  • Giá: $ 59
  • Trang chủ: SalePage

Keyword Link Spy là một công cụ sẽ cho phép người dùng tìm thấy các backlinks mà 100 đối thủ cạnh tranh hàng đầu của bạn đang sử dụng để xếp hạng cho các từ khóa cụ thể. Chỉ cần nhập từ khóa của bạn, chẳng hạn như “khóa học seo” và trình liên kết từ khóa sẽ hiển thị cho bạn tất cả các liên kết ngược liên kết đến kết quả không phải trả tiền cho “đào tạo seo”

2 Tính năng, đặc điểm

  • Khi bạn nhấp vào “Bắt đầu tìm kiếm”  cả các từ khóa đã nhập của bạn sẽ thực thi hành động bằng cách đi đến Google và tìm kiếm các từ khóa đó, sau đó sẽ liệt kê tất cả kết quả (lên đến 100 kết quả / trang web) và xem những gì backlinks đang liên kết trực tiếp cho mỗi kết quả tìm kiếm không phải trả tiền này. Tìm kiếm backlink này trên các kết quả của Google được cung cấp bởi API MOZ, bạn chỉ cần nhập khóa MOZ API của mình. 100% miễn phí để có được, bạn chỉ cần tạo một tài khoản với họ và nhấp vào tạo khóa API.

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress