Tìm Kiếm Trang Web Chuyên Sâu Với Inspyder Power Search

LƯỢT XEM: 1720
Tìm Kiếm Trang Web Chuyên Sâu Với Inspyder Power Search

1 Giới thiệu Inspyder Power Search

Inspyder Power Search 5.1.3 cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm một trang web với nội dung thường không được các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục. Bằng cách tìm kiếm trong đoạn mã HTML của trang web, Power Search cung cấp các công cụ truy vấn và tìm kiếm mạnh mẽ để giúp định vị và định hình dữ liệu bạn cần.

2 Tính năng Inspyder Power Search

 • Rà soát Point-and-Click Web
 • Tìm kiếm HTML chuyên sâu
 • Hỗ trợ Regular Expression
 • Xuất tệp CSV and XML
 • Cấu hình không giới hạn
 • Kích thước website không giới hạn
 • Crawling theo lịch trình
 • Giao diện Command Line
 • Tìm kiếm theo ký tự đại diện
 • Tìm địa chỉ email trên trang web
 • Tìm nhận xét HTML ẩn
 • Trích xuất văn bản thay thế từ tất cả hình ảnh
 • Tiêu đề trang được capture
 • Tìm tiêu đề trang bị thiếu

3 Download Inspyder Power Search

Tải xuống file setup và cài đặt.
Nhấn vào để tải miễn phí.
Sao chép file crack vào thư mục cài đặt ứng dụng

 • C:\Program Files\Inspyder Software Inc\Inspyder Power Search

Mật khẩu: seoconghuong

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress