Tải Xuống Plugin Get BackupBuddy 8.0.18 Miễn Phí

LƯỢT XEM: 2649
Backup Buddy

1 Giới thiệu Plugin

Tên: BackupBuddy – WordPress Backup Plugin
Phiên bản: 8.0.18
Thể loại: Backup Plugin
Trang chủ: SalePage
Cách tốt nhất để sao lưu (và di chuyển) một trang web WordPress.
Chủ sở hữu trang web và nhà phát triển yêu thích tất cả các tùy chọn Backup Buddy cung cấp cho bạn để lưu trữ an toàn, ngoại vi.

2 Tính năng, đặc điểm

 • Cơ sở dữ liệu hoặc sao lưu đầy đủ: Chạy sao lưu cơ sở dữ liệu để sao lưu nhanh, nhỏ, thường xuyên hoặc chạy sao lưu hoàn chỉnh để có được tất cả hình ảnh, chủ đề, plugin và mọi thứ khác của bạn đến một nơi an toàn.
 • Lưu trữ ngoại vi: Gửi các bản sao lưu của bạn (riêng lẻ hoặc theo lịch biểu) tới các điểm lưu trữ ngoại vi như BackupBuddy Stash (vị trí lưu trữ dự phòng tùy chỉnh của chúng tôi), Amazon S3, Dropbox, Cloud Rackspace, FTP hoặc email. Nếu trang web của bạn bị hỏng, bạn không muốn bản sao lưu của mình được lưu trữ trên cùng một máy chủ đó.
 • Lên lịch sao lưu: Lập lịch sao lưu để bạn không cần phải nhớ sao lưu hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Bạn cũng có thể đặt lịch để gửi bản sao lưu của mình tới bất kỳ đích đến lưu trữ ngoại vi nào của bạn một cách tự động.
 • BackupBuddy Stash Storage: Chúng tôi đã xây dựng BackupBuddy Stash đặc biệt để lưu trữ và quản lý các bản sao lưu BackupBuddy của bạn để bạn có thể quản lý các bản sao lưu cho tất cả các trang của bạn ở một vị trí trung tâm. Người dùng BackupBuddy nhận được 1GB bộ nhớ Stash miễn phí!
 • Loại trừ tệp & bảng: Chọn tệp (hoặc bảng) nào để loại trừ khỏi bản sao lưu của bạn. Điều này hữu ích nếu bạn có một thư mục có nhiều hình ảnh hoặc video có độ phân giải cao mà bạn không muốn sao lưu mọi lúc.
 • Hồ sơ dự phòng: Tạo hồ sơ sao lưu tùy chỉnh để sao lưu sử dụng cài đặt và loại trừ tệp của riêng chúng.
 • Thông báo qua email: Biết ngay lập tức khi BackupBuddy kết thúc sao lưu, hết thời gian chờ hoặc cần chú ý.
 • Giới hạn lưu trữ sao lưu: Giới hạn số lượng và kích thước của các bản sao lưu được lưu trữ của bạn. Vì vậy, bạn không điền vào tài khoản Dropbox của bạn với 34 bản sao lưu cũ.
 • Khôi phục tệp riêng lẻ: Bạn không phải xóa toàn bộ phương tiện chặn để chỉ thay thế biểu định kiểu của mình từ bản sao lưu aa mà bạn đã thực hiện một vài tuần trước.
 • Công cụ máy chủ: Hãy xem kỹ các cài đặt máy chủ và khả năng của bạn. Các công cụ máy chủ tích hợp của chúng tôi rất hữu ích để theo dõi các vấn đề có thể xảy ra mà có thể ngăn không cho các bản sao lưu của bạn chạy.
 • Quét phần mềm độc hại: BackupBuddy thực hiện quét phần mềm độc hại miễn phí trên trang web của bạn để đảm bảo trang web của bạn và danh tiếng trực tuyến của bạn sạch sẽ với tất cả các kiểm tra danh sách đen chính.
 • Bản đồ thư mục trang web tương tác: Hình dung những gì chiếm nhiều không gian nhất trên trang web của bạn. Thật thú vị khi tìm hiểu và xem các tệp của bạn theo cách này.
 • Thay thế văn bản khối cơ sở dữ liệu: Cập nhật văn bản trong toàn bộ cơ sở dữ liệu của bạn. Tuyệt vời để cập nhật URL, chuỗi văn bản, thay thế bất kỳ đề cập nào về tên cũ của bạn, v.v.
 • Quét và sửa chữa cơ sở dữ liệu: Tự động quét và sửa chữa các sự cố thường gặp với cơ sở dữ liệu của bạn.
 • WordPress Cron Manager: Xem, xóa hoặc chạy thủ công các công việc corn được lên lịch cho WordPress.

3 Link Download

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress