Số Lượng Bài Viết Trên Blog: Con Số May Mắn Nào Là Dành Cho Bạn?

LƯỢT XEM: 4459
Số lượng bài viết trên blog: Con số may mắn nào là dành cho bạn?

Blog giúp các doanh nghiệp thu hút khách truy cập trang web thường xuyên và chuyển đổi họ thành khách hàng tiềm năng. Mỗi khi xuất bản một bài viết trên blog, bạn có nhiều cơ hội mới được tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm, được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội, được liên kết bởi các trang web khác và có một ai đó tương tác với công ty của bạn.

Câu hỏi cần quan tâm là công ty của bạn cần bao nhiêu bài viết trên blog trong tháng?

Để giúp trả lời câu hỏi này, Khang đã lấy một số dữ liệu blog từ hơn 13.500 khách hàng từ HubSpot. Dưới đây là một vài biểu đồ và số liệu thống kê để giúp bạn hiểu số lượng bài viết trên blog được xuất bản hàng tháng và tổng lượng bài cần thiết để có thể ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập và khách hàng tiềm năng. Sau tất cả, chủ yếu vẫn là tùy thuộc vào quy mô công ty và loại hình kinh doanh.

Nếu bạn đang tìm kiếm thêm dữ liệu điểm chuẩn về blog và chiến lược nội dung, hãy xem danh sách thống kê tiếp thị ngay tại đây

1 Bạn nên xuất bản bao nhiêu bài viết mỗi tháng?

<b>Bạn nên xuất bản bao nhiêu bài viết mỗi tháng?</b>
Bạn nên xuất bản bao nhiêu bài viết mỗi tháng?

Khi sắp xếp lịch biên tập, bạn nên quan sát về chỉ số lưu lượng truy cập hàng tháng và tạo ra các mục tiêu phù hợp. Bạn cũng cần biết số lượng bài viết blog cần thiết để đạt được chúng. Dưới đây là một số dữ liệu để giúp bạn tìm ra khối lượng xuất bản mà doanh nghiệp của bạn nên thử.

Ảnh hưởng của bài viết trên Blog hàng tháng đối với lưu lượng truy cập

Các biểu đồ bên dưới cho thấy tác động của số lượng bài viết trên blog được xuất bản mỗi tháng đối với lưu lượng truy cập trong nước – nói chung, được phân chia theo quy mô công ty và sau đó được chia cho các công ty B2B và B2C.

Tổng thể – Overall

Ảnh hưởng của bài viết trên blog hàng tháng đối với traffic

Qua sơ đồ bên dưới, Khang thấy rằng các công ty có nhiều bài viết trên blog mỗi tháng thì càng có nhiều lưu lượng truy cập. Điều này họ có thể thấy dễ dàng trên trang web của mình thông qua các công cụ phân tích traffic. Các công ty đã xuất bản hơn 16 bài viết trên blog mỗi tháng có lưu lượng truy cập gấp 3,5 lần so với các công ty xuất bản từ 0 – 4 bài viết hàng tháng.

Quy mô công ty

Khi bạn phân đoạn các kết quả trên theo quy mô công ty, kết quả thậm chí còn thú vị hơn.

Ảnh hưởng của bài viết trên blog hàng tháng đối với quy mô công ty

 • Các công ty có 1 – 10 nhân viên: Các công ty quy mô nhỏ xuất bản đều đặn 11 bài viết trên blog trở lên mỗi tháng có lưu lượng truy cập cao hơn nhiều so với các công ty có cùng quy mô nhưng xuất bản ít hơn 11 bài viết trên blog. Những người đã xuất bản hơn 11 bài viết mỗi tháng có lưu lượng truy cập gấp 3 lần so với các công ty xuất bản 0 – 1 bài viết hàng tháng và tương tự gấp 2 lần so với các các công ty xuất bản 2 – 5 bài viết hàng tháng.
 • Các công ty có 11 – 25 nhân viên và hơn 201 nhân viên: Qua biểu đồ bạn có thể thấy được ​​sự tăng vọt về số lượng lưu lượng truy cập khi họ xuất bản hơn 11 bài viết trên blog mỗi tháng. Trên thực tế, khi các công ty có 201 nhân viên trở lên xuất bản hơn 11 bài viết hàng tháng, họ có lưu lượng truy cập gấp 3,5 lần so với những công ty chỉ có 0 – 1 bài viết blog mỗi tháng. 
 • Các công ty có 26 – 200 nhân viên: Các công ty lớn hơn đã xuất bản hơn 11 bài viết blog mỗi tháng có lưu lượng truy cập ít hơn 2 lần so với các công ty xuất bản 0 – 1 bài viết mỗi tháng.

Bạn đã tìm được con số bài viết phù hợp cho doanh nghiệp của mình chưa?

>>>> Tham khảo: Khám Phá Các Loại Content Giúp Tăng Traffic Trong Tích Tắc Ít Người Biết

B2B với B2C

Ảnh hưởng của bài viết trên blog hàng tháng đối với loại hình doanh nghiệp

Dựa trên dữ liệu khách hàng mà Khang có được, các công ty B2B và B2C có lưu lượng truy cập vào trang web của họ nhiều hơn các bài viết trên blog họ xuất bản.

 • Đối với các công ty B2C, có một mối tương quan tích cực và ổn định giữa số lượng bài viết và lưu lượng truy cập.
 • Kết quả cho các công ty B2B có một chút khác biệt – mặc dù khi tăng số lượng bài viết vẫn có nhiều lưu lượng truy cập hơn.

Ví dụ: bạn sẽ nhận thấy lưu lượng truy cập chỉ cao hơn một chút đối với các công ty B2B xuất bản 6 – 10 bài viết hàng tháng so với 0 – 1 bài viết hàng tháng. Nhưng khi xem xét 11 bài viết trong tháng, kết quả tăng lên nhanh chóng: các công ty B2B nên viết blog nhiều hơn con số 11 trong mỗi tháng để có lưu lượng truy cập gần gấp 3 lần so với các công ty chỉ viết blog 0 – 1 lần mỗi tháng.

Tác dụng của bài viết trên Blog hàng tháng đối với khách hàng tiềm năng

Các biểu đồ dưới đây cho thấy tác động của số lượng bài viết trên blog được xuất bản mỗi tháng đối với khách hàng tiềm năng của bạn. Biểu đồ này được chia theo loại và quy mô của công ty.

Tổng thể – Overall

Tác dụng của bài viết trên Blog hàng tháng đối với khách hàng tiềm năng

Qua biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng tần suất xuất bản bài viết trên blog tăng tương quan với nhiều khách hàng tiềm năng được tạo. Các công ty xuất bản hơn 16 bài viết trên blog mỗi tháng có số lượng khách hàng tiềm năng cao hơn 4,5 lần so với các công ty xuất bản từ 0 – 4 bài viết hàng tháng.

Theo quy mô công ty

Tác dụng của bài viết trên Blog hàng tháng đối với quy mô công ty

Các công ty có 1 – 10 nhân viên và 11 – 25 nhân viên: Các công ty này nhận được lợi nhuận cao nhất từ ​​khách hàng tiềm năng khi họ viết blog hơn 10 lần mỗi tháng. Khi xuất bản hơn 11 bài viết blog mỗi tháng, họ đã tạo ra gần như gấp đôi số lượng khách hàng tiềm năng so với các công ty chỉ xuất bản 6 – 10 bài viết blog mỗi tháng.

Các công ty có 26 – 200 nhân viên: Đối với các công ty này, viết blog hơn 11 lần mỗi tháng tạo ra khoảng 2,5 lần khách hàng tiềm năng so với các công ty chỉ viết blog từ 0 – 3 lần mỗi tháng.

Các công ty có hơn 201 nhân viên: Các công ty này tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng nhất khi xuất bản 6 bài viết trở lên mỗi tháng và tạo ra khoảng 1,75 lần khách hàng tiềm năng so với các công ty chỉ xuất bản trong khoảng 0 – 5 bài viết hàng tháng.

B2B với B2C

Tác dụng của bài viết trên Blog hàng tháng đối với loại hình doanh nghiệp

Các công ty B2B và B2C đều có nhiều khách hàng tiềm năng hơn từ các bài viết blog mà họ đã xuất bản.

 • Có một sự khác biệt đáng kể trong việc tạo khách hàng tiềm năng cho các công ty B2C xuất bản hơn 11 bài viết hàng tháng so với 10 hoặc ít hơn. Các công ty B2C đã viết blog hơn 11 lần mỗi tháng có số lượng khách hàng tiềm năng tăng gấp 4 lần so với những công ty chỉ viết blog 4 – 5 lần mỗi tháng.
 • Đối với các công ty B2B, sự khác biệt không nhiều. Các công ty B2B đã viết blog hơn 11 lần mỗi tháng tăng khoảng 1,75 lần khách hàng tiềm năng so với những công ty chỉ viết blog 6 – 10 lần mỗi tháng và khoảng 3,75 lần khách hàng tiềm năng so với những công ty chỉ viết blog 0 – 3 lần mỗi tháng.

2 Tổng số bài viết trên Blog có phải là vấn đề không?

<b>Tổng số bài viết trên Blog có phải là vấn đề không?</b>
Tổng số bài viết trên Blog có phải là vấn đề không?

Một trong những quan trọng nhất khi viết blog kinh doanh là bài viết của bạn vẫn tiếp tục hoạt động sau khi chúng được xuất bản. Nếu bạn đang sản xuất nội dung có giá trị, có liên quan, thì mọi người sẽ tìm thấy các bài viết cũ trên blog trong tìm kiếm, trên phương tiện truyền thông xã hội và thông qua các liên kết trên các trang web khác – và một số khách truy cập có thể chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng.

Chẳng hạn từ biểu đồ phân tích khách hàng tiềm năng qua số lượng bài viết trên blog, Khang thấy rằng có hơn 75% lượt xem blog và 90% khách hàng tiềm năng trên blog đến từ các bài viết cũ. Bạn không tin ư? Bạn không nghĩ những bài viết đã tồn tại rất lâu nhưng vẫn có thể tạo kết quả thực? Đừng quên là khi bạn càng xuất bản, những nội dung cũ hơn vẫn sẽ có được lưu lượng truy cập và khách hàng tiềm năng theo thời gian.

Ảnh hưởng của tổng số bài viết trên Blog về lưu lượng truy cập

Các biểu đồ bên dưới cho thấy tác động của tổng số bài viết blog được xuất bản đối với lưu lượng truy cập trong nước. Biểu đồ được chia theo loại và quy mô công ty.

Tổng thể – Overall

Ảnh hưởng của tổng số bài đăng trên Blog về lưu lượng truy cập

Khang thấy rằng càng có nhiều bài viết trên blog của các công ty thì lưu lượng truy cập trong nước càng nhiều. Bạn sẽ nhận thấy điểm bùng phát xảy ra khi trên blog có khoảng 400 bài viết. Các công ty đã xuất bản hơn 401 bài viết trên blog có tổng lưu lượng truy cập gấp đôi so với các công ty đã xuất bản 301 – 400 bài viết trên blog.

Theo quy mô công ty

Ảnh hưởng của tổng số bài đăng trên Blog theo quy mô công ty

 • Các công ty có 1 – 10 nhân viên: Các công ty này có lưu lượng truy cập cao nhất khi họ đã xuất bản hơn 300 bài viết trên blog. Những công ty xuất bản hơn 301 bài viết có lưu lượng truy cập gần 3,5 lần so với những công ty chỉ có 0 – 50 bài viết.
 • Các công ty có 11 – 25 nhân viên: Các công ty này cũng có lưu lượng truy cập cao khi họ đã xuất bản hơn 300 tổng số bài viết. Những công ty có hơn 30 bài viết trên blog có lưu lượng truy cập gấp 2,75 lần so với những công ty có 0 – 150 tổng số bài viết.
 • Các công ty có 26 – 200 nhân viên: Các công ty cỡ vừa này có lưu lượng truy cập cao hơn 1,5 lần khi họ có hơn 300 bài viết trên blog so với việc có từ 0 – 150 bài viết.
 • Các công ty có hơn 201 nhân viên: Các công ty lớn có hơn 300 bài viết sẽ có lưu lượng truy cập nhiều hơn gấp 2 lần so với các công ty đã xuất bản từ 0 – 300 bài viết.

B2B với B2C

Ảnh hưởng của tổng số bài đăng trên Blog theo loại hình doanh nghiệp

Các công ty B2B và B2C đều có lưu lượng truy cập nhiều hơn khi họ đã xuất bản 401 bài viết trên blog.

 • Sự khác biệt về số lượng lưu lượng truy cập rõ rệt hơn đối với các công ty B2C khi có hơn 400 bài viết được xuất bản. Cụ thể, các công ty B2C xuất bản hơn 401 bài viết trên blog có lưu lượng truy cập gấp 2,5 lần so với các công ty B2C với tổng số 301 – 400 bài viết.
 • Đối với các công ty B2B, những công ty đã xuất bản hơn 401 bài viết trên blog có lưu lượng truy cập nhiều hơn 2,5 lần so với các công ty B2B có tổng số 0 – 200 bài viết.

>>>> Tham khảo: Cùng SEO Cộng Hưởng Nhặt Ra 4 Mẹo Viết Content Marketing Không Đụng Hàng

Ảnh hưởng của tổng số bài viết trên Blog đối với khách hàng tiềm năng

Làm thế nào mà tổng số bài viết trên blog được xuất bản lại ảnh hưởng đến việc tạo khách hàng tiềm năng? Các biểu đồ bên dưới cho thấy tác động của tổng số bài viết trên blog được tạo ra đối với thế hệ khách hàng tiềm năng. Biểu đồ được chia theo loại và quy mô công ty.

Tổng thể – Overall

Ảnh hưởng của tổng số bài đăng trên Blog đối với khách hàng tiềm năng

Khang thấy rằng tổng số bài viết trên blog của các công ty càng nhiều, họ càng tạo ra được nhiều khách hàng tiềm năng. Các công ty đã xuất bản hơn 401 bài viết trên blog có số lượng khách hàng tiềm năng cao hơn gấp 3 lần so với các công ty chỉ xuất bản từ 0 – 100 tổng số bài viết trên blog.

Theo quy mô công ty

Ảnh hưởng của tổng số bài đăng trên Blog theo quy mô công ty

 • Các công ty có 1 – 10 nhân viên: Các công ty này có số lượng khách hàng tiềm năng cao nhất khi xuất bản hơn 300 bài viết trên blog. Các công ty đã xuất bản hơn 301 bài viết trên blog có số lượng khách hàng tiềm năng nhiều hơn 3,5 lần so với những công ty chỉ xuất bản 0 – 50 bài viết trên blog.
 • Các công ty có 11 – 25 nhân viên: Các công ty này có sự gia tăng số lượng khách hàng tiềm năng viết kể từ việc xuất bản hơn 300 bài viết trên blog. Các công ty đã xuất bản hơn 301 bài viết trên blog có số lượng khách hàng nhiều gấp 2 lần so với những công ty chỉ xuất bản 151 – 300 bài viết trên blog.
 • Các công ty có 26 – 200 nhân viên và hơn 201 nhân viên: Trong số các công ty này, những công ty đã xuất bản hơn 300 bài viết trên blog có số lượng khách hàng tiềm năng gấp 1,5 lần so với các công ty xuất bản từ 0-25 bài viết trên blog.

B2B với B2C

Ảnh hưởng của tổng số bài đăng trên Blog theo loại hình doanh nghiệp

Các công ty B2B và B2C tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng nhất khi họ đã xuất bản hơn 401 bài viết trên blog.

 • Sự khác biệt về số lượng khách hàng tiềm năng đã rõ rệt hơn đối với các công ty B2C đã xuất bản dưới 400 so với hơn 400 tổng số bài viết trên blog. Cụ thể, các công ty B2C đã xuất bản hơn 401 bài viết đã tạo ra 4,5 lần nhiều khách hàng tiềm năng so với các công ty B2C đã xuất bản 0 – 100 tổng số bài viết.
 • Đối với các công ty B2B, những công ty đã xuất bản hơn 401 bài viết trên blog đã tạo ra gấp 3 lần số lượng khách hàng tiềm năng so với các công ty B2B đã xuất bản 0 – 200 tổng số bài viết.

Chìa khóa thành công: 

Nhìn chung, các công ty thường xuyên xuất bản nội dung chất lượng lên blog của mình sẽ có xu hướng gặt hái được những phần thưởng lớn nhất về lưu lượng truy cập trang web và khách hàng tiềm năng – và những kết quả đó tiếp tục được tăng lên theo thời gian.

Khang hy vọng qua bài viết này trong chương trình Đào tạo Seo của chúng tôi, bạn sẽ biết được khối lượng bài viết phù hợp cho công ty của bạn bao nhiêu là tốt nhất. Nếu có ý kiến khác đừng ngại chia sẻ điều đó với Khang nhé. Chúc bạn sớm thành công!

 

28 Phản hồi

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress