Loại Bỏ Liên Kết Hỏng Với Broken Link Finder 1.0 Cracked (tải miễn phí)

LƯỢT XEM: 1723
tool seo coongh hưởng

1 Giới thiệu tool

  • Tên: Trình Broken Link Finder
  • Phiên bản: 1.0
  • Hệ điều hành: Windows
  • Loại: Trình tìm kiếm liên kết
  • Giá: 0 đô la
  • Trang chủ: SalePage

Broken Link Finder giúp tìm kiếm liên kết hỏng cho một website. Chúng ta đều biết liên kết điện trang web của bạn lên bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm và rất hấp dẫn của nó để phá vỡ các nguyên tắc quản trị trang web của Google và mua các liên kết hoặc các liên kết spam. Tuy nhiên, điều này có thể rất nguy hiểm và có thể khiến trang web của bạn bị xóa trên Google. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một cách miễn phí rủi ro whitehat hợp pháp của việc liên kết đến trang web của bạn một chiến dịch liên kết bị hỏng là một lựa chọn tuyệt vời.

2 Tính năng, đặc điểm

Liên kết bị hỏng là gì?
Liên kết bị hỏng là các siêu liên kết trang web không tìm thấy mục tiêu trang web đã chọn của họ. Ví dụ: liên kết trên bbc.co.uk trỏ đến boref.com thay vì chán.com sẽ là một liên kết ngược bị hỏng vì boref.com không tồn tại. Một ví dụ khác là nếu trang web trên bbc.co.uk trỏ đến google.com/missingWebPage.html. Nếu thiếuWebPage.html đã bị Google xóa thì điều này sẽ dẫn đến lỗi 404 và một liên kết ngược bị hỏng khác.
Chiến dịch liên kết bị hỏng hoạt động như thế nào?
Một khi bạn tìm thấy một backlink bị hỏng trên một trang web mà bạn thích giao diện của bạn chỉ cần gửi email cho chủ sở hữu trang web và thông báo cho họ rằng họ có một liên kết bị hỏng và bạn có một số nội dung có liên quan để thay thế liên kết này. Bạn sẽ không luôn luôn có được một liên kết sáng bóng mới tốt đẹp nhưng theo thời gian bạn sẽ nhận được kết quả tốt và điều quan trọng hơn là các loại liên kết này an toàn, bạn vẫn chưa phá vỡ nguyên tắc quản trị trang web của Google.
Công cụ tìm liên kết bị hỏng hoạt động như thế nào?
Bạn có hai tùy chọn trong công cụ tìm liên kết ngược bị hỏng. Trước tiên, bạn có thể nhập một trang web hoặc danh sách trang web mà bạn muốn thu thập dữ liệu và thử tìm các liên kết bị hỏng. Hoặc thứ hai bạn có thể nhập từ khóa của bạn đang cố gắng xếp hạng và phần mềm sẽ lấy càng nhiều trang web xếp hạng cho các cụm từ tìm kiếm đó theo ý bạn và sau đó thu thập dữ liệu từ khóa đó.

3 Link Download

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress