LINKFresh 1.01 (Công cụ xây dựng liên kết)

LƯỢT XEM: 1936

1 Giới thiệu LINKFresh

LINKFresh giúp tạo Backlinks chất lượng cao và được xây dựng tự động.
Tạo backlinks bảo đảm, Page 1 Rankings và FREE Traffic mỗi ngày.
Đối thủ cạnh tranh của bạn thậm chí sẽ không biết những gì mà bạn đang làm, bạn sẽ nhanh chóng thống trị trang 1 cho ngay cả những từ khóa cạnh tranh nhất.

2 Tính năng, đặc điểm của LINKFresh

  • Tìm các liên kết Wikipedia bị hỏng, có liên quan trong bất kỳ ngành nào.
  • Tìm các liên kết bị hỏng trên các trang web PR cao trong bất kỳ ngành nào.
  • Triển khai phương pháp ‘Delicious Reversal’ đặc biệt để tự động tìm những người có ảnh hưởng và trang web tích cực liên kết đến các video và nội dung tương tự như của bạn
  • Tìm các trang web từ thiện cho phép liên kết dễ dàng với PR cao, liên kết chính quyền MOZ cao
  • Tìm các trang web có liên quan trong niche của bạn mà không còn tồn tại nữa (để cho phép bạn liên hệ với mọi người liên kết với họ để liên kết với bạn!)
  • Tìm các địa điểm dễ dàng, có liên quan cho phép gửi trang web và liên kết
  • Cung cấp cho bạn 100% quyền kiểm soát các liên kết của bạn hình thành và xem xét
  • Cho phép bạn tổ chức và lưu trữ các cơ hội liên kết tốt nhất để sử dụng hơn và hơn

3 Download Tool 

Tại xuống và cài đặt
Mật khẩu: seoconghuong

Đây là bộ công cụ dùng chung, SEOCONGHUONG mua từ nhiều nguồn và được cài trên server sẵn. Mục đích muốn hỗ trợ cho các anh em cộng đồng tiết kiệm tiền để trải nghiệm. Anh em nào muốn tham gia thì join group tele nhé.
Tham gia tại đây

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress