Kiểm Tra Tự Động Với Link Monitor 1.0 Cracked ( tải miễn phí)

LƯỢT XEM: 1799
tool seo coongh hưởng

1 Giới thiệu tool

  • Tên: Link Monitor
  • Phiên bản: 1.0
  • Hệ điều hành: Windows
  • Loại: BackLink Màn hình
  • Giá: 0 đô la
  • Trang chủ: SalePage

Link Monitor tự động hóa các nhiệm vụ kiểm tra nếu backlinks của bạn đã được thay đổi / xóa hoặc những cái mới đã được đặt trên các trang web được chỉ định.

2 Tính năng, đặc điểm

Link Monitor hoạt động như thế nào?
Khi URL trang web của bạn và URL của các trang nơi liên kết ngược của bạn tồn tại đã được thêm vào Link Monitor, bạn có thể kiểm tra trạng thái của từng liên kết đến trang web của bạn bằng cách nhấp vào một nút. Khi nút đó được nhấp vào Liên kết Màn hình sẽ tải xuống HTML cho mỗi trang và kiểm tra các liên kết của bạn. Bạn thậm chí có thể lên lịch kiểm tra để tự động kiểm tra bạn vào các thời điểm hoặc khoảng thời gian đã định. Mọi loại thông báo khác nhau đều được bao gồm như bóng bay khay, thông báo âm thanh và tải URL.
Tại sao tôi nên sử dụng Link Monitor?
Các dịch vụ dựa trên đám mây như ahrefs và MOZ sẽ kiểm tra hồ sơ backlink trên trang web của bạn nhưng chúng sẽ không kiểm tra hàng ngày. Vì vậy, nếu bạn đã mua một liên kết mạnh mẽ đắt tiền và quản trị viên web vô tình xóa nó, bạn có thể không được thông báo bởi các trình thu thập đám mây này trong nhiều tuần và sau đó thay đổi này có thể làm hỏng thứ hạng trang web của bạn. Link Monitor có thể kiểm tra vài phút một lần. Chưa kể đến tiết kiệm chi phí! Link Monitor miễn phí 100%.
Thiếu liên kết đến trang web của bạn
Các liên kết mới đến trang web của bạn
Đã thay đổi liên kết đến trang web của bạn (nofollow và nhiều trang khác)
Liên kết ngoài tăng / giảm trên các trang

3 Link Download

Click vào để tải miễn phí
Mật khẩu: seoconghuong

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress