Kiểm Tra Backlink Từ Backlink Checker 1.0 Cracked (tải miễn phí)

LƯỢT XEM: 1773
tool seo coongh hưởng

1 Giới thiệu tool

 • Tên: Backlink Checker
 • Phiên bản: 1.0
 • Hệ điều hành: Windows
 • Loại: Công cụ Backlink
 • Giá: $ 59
 • Trang chủ: SalePage

Backlink Checker là một công cụ cho phép chủ sở hữu trang web hoặc SEO để kiểm tra một hồ sơ backlink trang web. Nó được cấp nguồn thông qua API MOZ (miễn phí để sử dụng). Bạn chỉ cần nhập các thuộc tính web (tên miền / trang web) mà bạn muốn xem các liên kết ngược và công cụ sẽ kích hoạt các yêu cầu tới API MOZ tìm nạp tất cả các trang web / trang web đã biết liên kết đến các thuộc tính web đó

2 Tính năng, đặc điểm

 • Công cụ này được hỗ trợ bởi trình thu thập thông tin backlink MOZ. Hiện tại có khoảng 190 tỷ URL, 317 triệu tên miền và 2 tỷ liên kết trong chỉ mục của nó. Khi bạn nhấp vào bắt đầu ở chế độ nền, công cụ sẽ kích hoạt các yêu cầu đối với API MOZ, trả về tất cả các liên kết cho thuộc tính web đã nhập của bạn. Thuộc tính web chỉ là các trang web và tên miền. Khi chúng tôi nhận được phản hồi từ API MOZ, chúng tôi hiển thị kết quả trong lưới kết quả. Có một vài tùy chọn mà chúng tôi sẽ giải thích bên dưới.
 • Tùy chọn công cụ
 • Lấy MOZ DA và PA – Với cài đặt này, công cụ cũng sẽ truy vấn apz moz cho cơ quan tên miền (DA) và thẩm quyền trang (PA) của backlink để bạn có thể đánh giá tác động của nó lên xếp hạng thuộc tính web đích ( trang web hoặc trang web).
 •  Fetch NoFollow links – Theo mặc định, công cụ này sẽ chỉ lấy các liên kết dofollow, tuy nhiên nếu tùy chọn này được chọn, nó sẽ trả về tất cả các liên kết bất kể thuộc tính liên kết nofollow / dofollow của chúng.
 • Lấy các liên kết cho toàn bộ miền – Bằng cách tấn công nếu bạn nhập www.supagrowth.com, công cụ này sẽ chỉ trả về các liên kết trỏ đến miền gốc (www.supagrowth.com) tuy nhiên nếu bạn chọn tùy chọn này, nó sẽ trả về tất cả các liên kết trỏ đến tên miền bất kể URL mục tiêu của chúng. Ví dụ: các liên kết trỏ đến www.supagrowth.com/about sẽ được trả lại cũng như bất kỳ liên kết nào trỏ đến www.supagrowth.com.

3 Link Download

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress