Khám Phá Bí Mật Của Google Bằng Page 1 Genetics

LƯỢT XEM: 1914
Khám Phá Bí Mật Của Google Bằng Page 1 Genetics

1 Giới thiệu Page 1 Genetics

Page 1 Genetics 1.0.0.15 Developer giúp khám phá những bí mật đối với Google Page Rankings, nó sẽ làm cho website của bạn vượt lên trên đối thủ. Nó sẽ phân tích đặc điểm của những website nằm trong top 10 và sau đó tối ưu tối ưu hoá riêng cho webtsite của bạn bằng những kinh nghiệm nhiều năm qua.

2 Tính năng Page 1 Genetics

Phân tích đầy đủ SERP của Google
Chọn Google Location
Phân tích cạnh tranh
Chỉ số tín hiệu xã hội & phổ biến
Số lượng chủ đề
Tạo báo cáo PDF phân tích trang web đầy đủ
Trình soạn thảo văn bản WYSIWYG để thêm ghi chú bổ sung
Chỉ số Alexa & Majestic đầy đủ
Tùy chỉnh Phân tích Báo cáo với Hình ảnh Logo, Tên đầy đủ, URL trang web, Địa chỉ email, Số điện thoại

3 Download Page 1 Genetics

Cập nhật

  • http://page1genetics.com/page1genetics/Download/version.txt

Tải xuống ngay tại đây.
Mật khẩu: seoconghuong
Hướng dẫn

  • http://page1genetics.com/tutorials.html

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress