Google Search Operators: Danh sách đầy đủ (42 Advanced Operators)

LƯỢT XEM: 3209
dich-vu-seo

Đối với bất kỳ ai đã từng làm SEO trong một thời gian dài, các toán tử tìm kiếm nâng cao của Google — tức là, các lệnh đặc biệt làm cho các tìm kiếm thường có vẻ nhàm chán. Đây là Google search operator quen thuộc.

Google Search Operators

Thật dễ dàng để bạn nhớ hầu hết các toán tử tìm kiếm. Đó là những mệnh lệnh ngắn ngủi mà bạn nhớ được nhưng biết cách sử dụng chúng hiệu quả là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hầu hết các SEO đều biết những điều cơ bản, nhưng ít người thực sự nắm vững chúng. Trong bài viết này, Khang sẽ chia sẻ 15 mẹo giúp bạn nắm vững các toán tử tìm kiếm cho SEO, đó là:

 1. Tìm lỗi lập chỉ mục
 2. Tìm các trang không an toàn (không phải https)
 3. Tìm các vấn đề nội dung trùng lặp
 4. Tìm các tệp và trang không mong muốn trên trang web của bạn
 5. Tìm các cơ hội đăng bài của khách
 6. Tìm cơ hội trang tài nguyên
 7. Tìm các trang web có tính năng đồ họa thông tin … để bạn có thể quảng bá TRỰC TIẾP
 8. Tìm thêm khách hàng tiềm năng liên kết… VÀ kiểm tra mức độ liên quan của họ
 9. Tìm tiểu sử xã hội cho triển vọng tiếp cận cộng đồng
 10. Tìm các cơ hội liên kết nội bộ
 11. Tìm cơ hội PR bằng cách tìm các đề cập đến đối thủ cạnh tranh
 12. Tìm cơ hội đăng bài được tài trợ
 13. Tìm Q + Một chủ đề liên quan đến nội dung của bạn
 14. Tìm tần suất đối thủ cạnh tranh của bạn xuất bản nội dung mới
 15. Tìm các trang web liên kết với đối thủ cạnh tranh

1 Google Search Operators: Danh sách đầy đủ

<strong>Google Search Operators: Danh sách đầy đủ</strong>

Bạn nên kiểm tra mọi toán tử. Dưới đây là danh sách đầy đủ của tất cả các loại tìm kiếm nâng cao của Google mà bạn không nên bỏ lỡ

“Search term”

Bạn sử dụng tính năng này để tinh chỉnh kết quả cho các tìm kiếm không rõ ràng hoặc để loại trừ các từ đồng nghĩa khi tìm kiếm các từ đơn lẻ.

Ví dụ: “steve jobs”

HOẶC LÀ

Bạn dùng khi tìm kiếm X hoặc Y. Điều này sẽ trả lại kết quả liên quan đến X hoặc Y hoặc cả hai. Lưu ý: Toán tử đường ống (|) cũng có thể được sử dụng thay cho “OR”.

Ví dụ: công việc HOẶC cổng / công việc | cổng

– –

Bạn dùng khi loại trừ cụm từ hoặc cụm từ. Trong ví dụ của Khang, bất kỳ trang nào được trả lại sẽ có liên quan đến công việc nhưng không liên quan đến Apple (công ty).

Ví dụ: jobs -apple

*

Hành vi như một ký tự đại diện và sẽ khớp với bất kỳ từ hoặc cụm từ nào.

Ví dụ: steve * apple

()

Nhóm nhiều thuật ngữ hoặc toán tử tìm kiếm để kiểm soát cách thực hiện tìm kiếm.

Ví dụ: (ipad HOẶC iphone) apple

$

Bạn dùng khi tìm kiếm giá, cũng làm việc cho Euro (€), nhưng không phải là GBP (£)

Ví dụ: ipad $ 329

Định nghĩa:

Một từ điển được xây dựng vào Google, về cơ bản điều này sẽ hiển thị ý nghĩa của một từ trong một kết quả giống như thẻ trong SERPs.

Ví dụ: define: businessur

Bộ nhớ cache:

Trả về phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache gần đây nhất của một trang web (tất nhiên là trang được lập chỉ mục).

Ví dụ: cache: apple.com

Loại tệp:

Giới hạn kết quả đối với kết quả của một loại tệp nhất định. Ví dụ: PDF, DOCX, TXT, PPT, v.v. Lưu ý: Toán tử “ext:” cũng có thể được sử dụng — kết quả giống nhau.

Ví dụ: apple filetype: pdf / apple ext: pdf

Trang web:

Giới hạn kết quả cho những người từ một trang web cụ thể.

Ví dụ: site: apple.com

Có liên quan:

Bạn dùng khi tìm các trang web liên quan đến một miền nhất định.

Ví dụ: related: apple.com

Intitle:

Bạn dùng khi tìm các trang có một từ (hoặc các từ) nhất định trong tiêu đề. Trong ví dụ của chúng tôi, bất kỳ kết quả nào chứa “apple” hoặc “iphone” trong thẻ tiêu đề sẽ được trả lại.

Ví dụ: intitle: apple iphone

Allintitle:

Tương tự như “intitle”, nhưng chỉ các kết quả chứa tất cả các từ được chỉ định trong thẻ tiêu đề sẽ được trả lại.

Ví dụ: allintitle: apple iphone

Inurl:

Tìm các trang có một từ (hoặc các từ) nhất định trong URL. Đối với ví dụ này, bất kỳ kết quả nào chứa “apple” hoặc “iphone” trong URL sẽ được trả lại.

Ví dụ: inurl: apple iphone

Allinurl:

Tương tự như “inurl”, nhưng chỉ các kết quả có chứa tất cả các từ được chỉ định trong URL sẽ được trả lại.

Ví dụ: allinurl: apple iphone

Intext:

Tìm các trang có chứa một từ nhất định (hoặc từ) ở đâu đó trong nội dung. Đối với ví dụ này, bất kỳ kết quả nào chứa “apple” hoặc “iphone” trong nội dung trang sẽ được trả lại.

Ví dụ: intext: apple iphone

Allintext:

Tương tự như “intext”, nhưng chỉ các kết quả có chứa tất cả các từ được chỉ định ở đâu đó trên trang sẽ được trả lại.

Ví dụ: allintext: apple iphone

AROUND (X)

Bạn dùng khi tìm kiếm lân cận. Tìm các trang có chứa hai từ hoặc cụm từ trong các từ X của nhau. Đối với ví dụ này, các từ “táo” và “iphone” phải có mặt trong nội dung và không quá bốn từ.

Ví dụ: apple AROUND (4) iphone

Thời tiết:

Bạn dùng khi tìm thời tiết cho một địa điểm cụ thể. Điều này được hiển thị trong một đoạn thời tiết, nhưng nó cũng trả về kết quả từ các trang web “thời tiết” khác.

Ví dụ: thời tiết: san francisco

Cổ phiếu:

Xem thông tin chứng khoán (ví dụ: giá, v.v.) cho một mã cổ phiếu cụ thể.

Ví dụ: cổ phiếu: aapl

Bản đồ:

Buộc Google hiển thị kết quả bản đồ cho tìm kiếm vị trí.

Ví dụ: map: silicon valley

Bộ phim:

Bạn dùng khi tìm thông tin về một bộ phim cụ thể cũng tìm thời gian chiếu phim nếu phim hiện đang hiển thị gần bạn.

Ví dụ: movie: steve jobs

Đơn vị:

Bạn dùng khi chuyển đổi đơn vị này sang đơn vị khác, làm việc với tiền tệ, trọng lượng, nhiệt độ, v.v.

Ví dụ: $ 329 in GBP

Nguồn:

Bạn dùng khi tìm kết quả tin tức từ một nguồn nhất định trong Google Tin tức.

Ví dụ: nguồn táo: the_verge

_

Không chính xác là toán tử tìm kiếm nhưng nó hoạt động như một ký tự đại diện cho Google Autocomplete.

Ví dụ: apple CEO _ jobs

Google Search Operators

Dưới đây là những cái được hit and miss, theo thử nghiệm của tôi:

# .. #

Bạn dùng khi tìm kiếm một loạt các số. Trong ví dụ bên dưới, các tìm kiếm có liên quan đến “video WWDC” được trả lại trong những năm 2010–2014, nhưng không phải cho năm 2015 trở lên.

Ví dụ: wwdc video 2010..2014

Inanchor:

Bạn dùng khi tìm các trang đang được liên kết với văn bản neo cụ thể. Đối với ví dụ này, bất kỳ kết quả nào có liên kết trong nước chứa “apple” hoặc “iphone” trong văn bản liên kết sẽ được trả lại.

Ví dụ: inanchor: apple iphone

Allinanchor:

Tương tự như “inanchor” nhưng chỉ các kết quả có chứa tất cả các từ được chỉ định trong văn bản neo gửi đến sẽ được trả về.

Ví dụ: allinanchor: apple iphone

Blogurl:

Bạn dùng khi tìm URL blog trong một miền cụ thể. Điều này đã được sử dụng trong tìm kiếm blog của Google, nhưng tôi thấy nó đã trả về một số kết quả trong tìm kiếm thông thường.

Ví dụ: blogurl: microsoft.com

NOTE. Tìm kiếm trên blog của Google đã ngừng hoạt động vào năm 2011

loc: placename

Bạn dùng khi tìm kết quả từ một khu vực nhất định.

Ví dụ: loc: “san francisco” apple

NOTE. Không được chính thức ngừng sử dụng nhưng kết quả không nhất quán.

Vị trí:

Bạn dùng khi tìm tin tức từ một vị trí nhất định trong Google Tin tức.

Ví dụ: loc: “san francisco” apple

NOTE. Không được chính thức ngừng sử dụng nhưng kết quả không nhất quán.

Google Search Operators

Dưới đây là các toán tử tìm kiếm của Google đã bị ngừng hoạt động và không còn hoạt động nữa.

+

Bạn dùng khi tìm bắt buộc tìm kiếm đối sánh chính xác trên một từ hoặc cụm từ.

Ví dụ: jobs + apple

SIDENOTE. Bạn có thể làm điều tương tự bằng cách sử dụng dấu ngoặc kép xung quanh tìm kiếm của bạn.

~

Bạn dùng khi tìm bao gồm các từ đồng nghĩa (Gợi ý: Sử dụng dấu ngoặc kép để loại trừ các từ đồng nghĩa.)

Ví dụ: ~ apple

Inpostauthor:

Bạn dùng khi tìm các bài đăng trên blog được viết bởi một tác giả cụ thể. Điều này chỉ hoạt động trong tìm kiếm trên Google Blog, không phải tìm kiếm Google thông thường.

Ví dụ: inpostauthor: “steve jobs”

NOTE. Tìm kiếm blog của Google đã bị ngừng vào năm 2011.

Allinpostauthor:

Tương tự như “inpostauthor”, nhưng loại bỏ nhu cầu báo giá (nếu bạn muốn tìm kiếm một tác giả cụ thể, bao gồm họ.)

Ví dụ: allinpostauthor: steve jobs

Inposttitle:

Bạn dùng khi tìm các bài đăng trên blog có các từ cụ thể trong tiêu đề không còn hoạt động nữa, vì toán tử này là duy nhất cho tìm kiếm blog Google bị gián đoạn.

Ví dụ: intitle: apple iphone

Link:

Bạn dùng khi tìm tìm các trang liên kết đến một tên miền hoặc URL cụ thể. Google đã giết nhà khai thác mạng này vào năm 2017, nhưng nó vẫn hiển thị một số kết quả – mặc dù chúng có thể không chính xác lắm. (Không được chấp nhận vào năm 2017)

Ví dụ: link: apple.com

Thông tin:

Bạn dùng khi tìm thông tin về một trang cụ thể, bao gồm bộ nhớ cache mới nhất, các trang tương tự, v.v. (Không được chấp nhận vào năm 2017). Lưu ý: Toán tử id: cũng có thể được sử dụng — kết quả giống hệt nhau.

NOTE. Mặc dù chức năng ban đầu của toán tử này không được dùng nữa, nhưng nó vẫn hữu ích cho việc tìm phiên bản URL được lập chỉ mục, được lập chỉ mục. Nhờ @glenngabe để chỉ cái này!

Ví dụ: info: apple.com / id: apple.com

Daterange:

Bạn dùng khi tìm kết quả từ một phạm vi ngày nhất định, sử dụng định dạng ngày Julian vì một lý do nào đó.

Ví dụ: daterange: 11278–13278

NOTE. Không được chính thức ngừng sử dụng nhưng có vẻ không hoạt động.

Danh bạ điện thoại:

Bạn dùng khi tìm tìm số điện thoại của ai đó. (Không được chấp nhận trong năm 2010)

Ví dụ: danh bạ: tim cook

#

Tìm kiếm #hashtags. Được giới thiệu cho Google+; hiện không được chấp nhận.

Ví dụ: #apple

2 15 cách để sử dụng Google Search Operators

<strong>15 cách để sử dụng Google Search Operators</strong>

Bây giờ, hãy cũng Khang thử một vài cách để đưa các toán tử này hoạt động.

Mục tiêu là để cho thấy rằng bạn có thể đạt được hầu hết mọi thứ với các toán tử nâng cao của Google nếu bạn biết cách sử dụng và kết hợp chúng một cách hiệu quả.

Vì vậy, đừng ngại để bạn có thể khám phá một điều mới.

Tìm lỗi lập chỉ mục

Các lỗi lập chỉ mục của Google tồn tại đối với hầu hết các trang web có thể là trang được lập chỉ mục hoặc ngược lại.

Bạn sử dụng toán tử site: để xem có bao nhiêu trang mà Google đã lập chỉ mục cho ahrefs.com.

~1,040.

Nhưng bạn có bao nhiêu trang trong số này là các bài đăng trên blog?

Hãy cùng Khang tìm hiểu.

Google Search Operators

~ 249. Khoảng ¼.

Khang biết blog của Ahrefs ở bên ngoài, vì vậy Khang biết điều này cao hơn số lượng bài đăng mà họ có.

Chúng ta sẽ điều tra thêm.

Google Search Operators

Có vẻ như một vài trang lẻ đang được lập chỉ mục.

(Trang này thậm chí không trực tiếp — lỗi 404)

Các trang như vậy nên được loại bỏ khỏi SERPs bằng cách noindexing chúng.

Đồng thời, bạn cần thu hẹp tìm kiếm vào các tên miền phụ và xem những gì được tìm thấy.

Google Search Operators

~ 731 kết quả.

Đây là một trang nằm trên một tên miền phụ mà chắc chắn không nên được lập chỉ mục. Nó cung cấp cho một lỗi 404 .

Google Search Operators

Dưới đây là một vài cách khác để phát hiện lỗi lập chỉ mục với các toán tử Google:

 • site: yourblog.com/category – tìm các trang danh mục blog WordPress;
 • site: yourblog.com inurl: tag – tìm các trang “tag” WordPress.

Tìm các trang không an toàn (không phải https)

HTTPs là cần có trong thời buổi hiện nay, đặc biệt là cho các trang web thương mại điện tử.

Nhưng bạn có biết rằng bạn có thể tìm các trang không an toàn với toán tử site:

Bạn cần thử asos.com.

Google Search Operators

~ 2.47M các trang không an toàn.

Có vẻ như ASAS hiện không sử dụng SSL — không thể tin được cho một trang web lớn như vậy.

Google Search Operators

Đây có lẽ là một điều điên rồ khác:

Bạn có thể truy cập ASOS ở cả hai phiên bản https và http.

Google Search Operators

Tìm các vấn đề nội dung trùng lặp:

Nội dung trùng lặp không tốt đến website của bạn

Dưới đây là một cặp quần bò Abercrombie và Fitch từ ASOS với mô tả thương hiệu này:

Google Search Operators

Với mô tả thương hiệu của bên thứ ba như thế này, chúng thường được sao chép trên các trang web khác.

Nhưng trước tiên,Khang tự hỏi có bao nhiêu lần bản sao này xuất hiện trên asos.com.

Google Search Operators

~ 4.2K.

Bây giờ Khang tự hỏi bản sao này có còn độc đáo với ASOS.

Ta sẽ kiểm tra.

Google Search OperatorsHiện tại có 15 trang web khác cùng bản sao này — tức là nội dung trùng lặp.

Đôi khi các vấn đề nội dung trùng lặp có thể phát sinh từ các trang sản phẩm tương tự.

Ví dụ, các sản phẩm tương tự hoặc giống hệt nhau với số lượng khác nhau.

Dưới đây là ví dụ từ ASOS:

Google Search Operators

Bạn có thể thấy rằng — số lượng sang một bên — tất cả các trang sản phẩm này đều giống nhau.

Nội dung trùng lặp không chỉ là vấn đề cho các trang web thương mại điện tử nếu bạn có một blog, thì mọi người có thể ăn cắp và tái xuất bản nội dung của bạn mà không cần ghi nhận tác giả.

Google Search Operators
~ 17 kết quả.

Hầu hết trong số này có thể là nội dung được cung cấp.

Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra những điều này để đảm bảo rằng chúng liên kết lại với bạn.

Tìm nội dung bị ăn cắp

Content Explorer > In title > enter the title of your page/post > exclude your own site

Google Search Operators

Sau đó, bạn sẽ thấy bất kỳ trang nào (từ cơ sở dữ liệu 900M + nội dung của chúng tôi) có cùng tên với trang / bài đăng.

Trong trường hợp này, có 5 kết quả.

Tiếp theo, nhập tên miền của bạn trong “Đánh dấu các miền chưa được liên kết”.

Điều này sẽ đánh dấu bất kỳ trang web nào không liên kết lại với bạn.

Google Search Operators

Sau đó, bạn có thể liên hệ với các trang web đó và yêu cầu thêm liên kết nguồn.

FYI, bộ lọc này thực sự tìm kiếm liên kết trên cấp tên miền thay vì cấp trang. Do đó, có thể trang web có thể liên kết với bạn từ một trang khác, thay vì trang được đề cập.

Tìm các tệp lẻ trên miền của bạn

Việc theo dõi mọi thứ trên trang web của bạn có thể khó khăn.

(Điều này đặc biệt đúng với các trang web lớn.)

Vì lý do này, bạn có thể dễ dàng quên các tệp cũ mà bạn có thể đã tải lên.

Ví dụ: Tệp PDF; Tài liệu Word; Bản trình bày Powerpoint; tệp văn bản; v.v.

Bạn nên sử dụng toán tử filetype: để kiểm tra những điều này trên ahrefs.com.

Google Search Operators
Đây là một trong những tệp đó:
Google Search Operators

Bằng cách kết hợp một vài toán tử, bạn có thể trả lại kết quả cho tất cả các loại tệp được hỗ trợ cùng một lúc.

Google Search Operators
Điều quan trọng là phải xóa hoặc ngăn chặn những điều này nếu bạn muốn mọi người không gặp phải chúng.

Tìm các cơ hội đăng bài của khách

Các cơ hội đăng bài của khách có rất nhiều cách để tìm chúng, chẳng hạn như:
Google Search Operators
Nhưng bạn đã biết về phương pháp đó, đúng không !?

Vì vậy, bạn cần sáng tạo hơn.

Bạn cũng có thể dùng:

 • “Trở thành người đóng góp”
 • “đóng góp vào”
 • “Viết cho tôi” (vâng – cũng có những blogger độc tấu đang tìm kiếm các bài viết của khách!)
 • “Nguyên tắc đăng bài của khách”
 • inurl: guest-post
 • inurl: hướng dẫn khách đóng góp
 • v.v.

Nhưng đây là một mẹo hay mà hầu hết mọi người đều bỏ lỡ:

Bạn có thể tìm kiếm nhiều trong số này cùng một lúc.

Google Search Operators
Bạn thậm chí có thể tìm kiếm nhiều dấu chân và nhiều từ khóa.
Google Search Operators

Bạn đang tìm kiếm cơ hội ở một quốc gia cụ thể?

Chỉ cần thêm một site: .tld operator.

Google Search Operators

Dưới đây là một phương pháp khác:

Nếu bạn biết một blogger khách nối tiếp trong niche của bạn, hãy thử điều này:

Google Search Operators
Điều này sẽ tìm thấy mọi trang web mà người đó đã viết cho.

Cuối cùng, nếu bạn đang tự hỏi liệu một trang web cụ thể có chấp nhận bài đăng của khách hay không, hãy thử cách này:
Google Search Operators

Tìm cơ hội trang tài nguyên

Dưới đây là một ví dụ về trang “tài nguyên” :

Google Search Operators

Hi vọng bài viết của Seo cộng hưởng hữu ích cho bạn. Nếu có thắc mắc hãy để lại lời nhắn bên dưới cho chúng tôi nhé. Chúc bạn sớm thành công!

>>>> Tham khảo: Google Panda – Thuật Toán Quan Trọng SEOER Cần Biết

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress