Google sẽ thêm biểu đồ dữ liệu hỗ trợ kết quả tìm kiếm

LƯỢT XEM: 1469
google-bieu-do-hien-thi

Google đã công bố hỗ trợ lược đồ  đánh dấu tập dữ liệu trong kết quả tìm kiếm của Google. Sự việc này giúp cho người dùng cho một góc nhìn trực quan hơn với dữ liệu được đưa ra trên trang web trong kết quả tìm kiếm của Google.
Google có giải thích rằng: “Các tổ chức thêm dữ liệu có cấu trúc vào HTML hiện tại của một trang, điều đó có nghĩa là  các tổ chức vẫn có thể kiểm soát cách hiển thị thông tin của họ với người đọc.”
Đây là hình ảnh trước và sau khi được Google thêm vào:

seoconghuong
Kết quả tìm kiếm trước và sau

Google cho rằng đây là bản thử nghiệm và giải thích :
“Tập tin dữ liệu sẽ dễ tim hơn khi bạn cung cấp thông tin hỗ trợ như tên, mô tả, định dạng người tạo, và được cung cấp dưới dạng dữ liệu có cấu trúc. Cách tiếp cận của Google để khám phá tập dữ liệu làm cho việc sử dụng Schema.org và các tiêu chuẩn siêu dữ liệu khác có thể được thêm vào các trang mô tả tập dữ liệu. Mục đích của việc đánh dấu này nhằm cải thiện việc khám phá các tập dữ liệu từ các lĩnh vực như khoa học, xã hội, học máy, chính phủ và nhiều hơn thế.”
Khoảng 2 năm trước, Lần đầu tiên Google công bố đây là bộ dữ liệu khoa học tìm kiếm. Google hiện đang gọi đó là “Dataset” và mở rộng nó ra ngoài cộng đồng với bất kỳ cơ quan kiểm soát dữ liệu nào. Hãy theo dõi Seo cộng hưởng để biết thêm những kiến thức mới nhé!

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress