Get Yoast WP SEO Plugin Pack 7.0.3 Tải Miễn Phí

LƯỢT XEM: 2464
Yoast WP SEO Plugin Pack

1 Giới thiệu Plugin

Tến : Yoast WP SEO Plugin Pack (Premium + Video + Local + Woo + News + Local For WooCommerce + GA 6.2.4 )
Phiên bản : 7.0.3
Thể loại : Onpage SEO
Homepage : SalePage
Yoast WP SEO Plugin Pack – 7 trong 1 tất cả trong một. WordPress.org tương đối dễ dàng để tối ưu hóa, nhưng chức năng SEO nên được mở rộng bằng cách sử dụng các plugin WordPress. Yoast cung cấp một số plugin WordPress để tối ưu hóa SEO WordPress của bạn, được xây dựng xung quanh một plugin WordPress SEO cốt lõi.

2 Tính năng, đặc điểm

 • Tiêu đề bài đăng và mô tả thẻ meta
 • Cấu hình meta rô bốt
 • Canonical
 • Đường dẫn
 • Danh mục chính
 • Làm sạch liên kết
 • Sơ đồ trang web XML
 • Cải tiến RSS
 • Chỉnh sửa robots.txt và .htaccess của bạn
 • Làm sạch phần đầu
 • Trình quản lý chuyển hướng
 • Nhiều từ khóa tập trung
 • WordPress SEO Premium: Phiên bản cao cấp của WordPress SEO với nhiều tính năng và hỗ trợ hơn.
 • Video SEO: Tối ưu hóa video của bạn để hiển thị chúng trong kết quả tìm kiếm và nhận được nhiều nhấp chuột hơn!
 • Local SEO: Xếp hạng tốt hơn tại địa phương và trong Google Maps!
 • WooCommerce SEO: Tích hợp liền mạch WooCommerce với WordPress SEO và nhận các tính năng bổ sung!
 • Google Analytics Premium: Hỗ trợ theo dõi nâng cao và hỗ trợ cao cấp hơn!
 • SEO News
 • Local cho WooCommerce

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress