Get URL Profiler 1.78 Agency- Công Cụ Kiểm Tra URL

LƯỢT XEM: 1504
Get URL Profiler 1.78 Agency

1 Giới thiệu tool

 • Tên: Hồ sơ URL Profiler 1.78 Agency
 • Phiên bản: 1.78 Đại lý máy chủ
 • Hệ điều hành: Windows
 • Loại: Công cụ Scraper
 • Giá: $ 40
 • Trang chủ: SalePage

Một công cụ mạnh mẽ cho SEO để nhanh chóng kiểm tra các liên kết, nội dung và dữ liệu xã hội
URL Profiler không chỉ thực hiện một tác vụ; nó có thể được cấu hình để truy xuất một mảng lớn các liên kết, nội dung và dữ liệu xã hội cho hầu hết mọi tác vụ. Hàng ngàn URL cùng một lúc – không có giới hạn hoặc ràng buộc – chỉ là dữ liệu bạn cần, khi bạn cần.

2 Tính năng, đặc điểm

<strong>Tính năng, đặc điểm</strong>
 • Kiểm tra nội dung: Xem thông tin chi tiết sâu sắc về nội dung của bạn và xuất tất cả thành một bảng tính.
 • Link Prospecting: Lightning nhanh chóng tìm kiếm với tất cả các dữ liệu yêu thích của bạn, tất cả ở một nơi.
 • Kiểm tra hình phạt: Tất cả dữ liệu bạn cần để nhanh chóng phân loại các liên kết và bị loại bỏ hình phạt.
 • Dữ liệu liên hệ và xã hội: Thu thập dữ liệu liên lạc và xã hội phong phú để tăng phí tiếp cận cộng đồng của bạn.
 • Nghiên cứu tên miền: Thông minh tên miền để giúp bạn tìm thấy trang web có thẩm quyền, mức độ liên quan và quyền sở hữu dấu chân.
 • Backlink Checker: Nhanh chóng kiểm tra backlinks của bạn và trả về thông tin neo sâu.
 • Loại trang web: Quét trang web để xác định loại trang web và phần mềm được sử dụng.
 • Chỉ số liên kết: Tải xuống chỉ số liên kết hàng loạt từ Mozscape, Majestic SEO và Ahrefs.
 • Email Thu hoạch: Phế liệu, thu hoạch và trích xuất địa chỉ email của trang web.
 • Điểm dễ đọc: Tính toán thống kê chất lượng nội dung và 5 điểm dễ đọc riêng biệt.
 • Tài khoản xã hội: Tìm liên kết tài khoản Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn và Pinterest.
 • Chia sẻ trên mạng xã hội: Truy lục chỉ số tương tác xã hội cho tên miền và URL.
 • PageRank: Kiểm tra nhanh hàng nghìn URL mà không cần bất kỳ proxy nào.
 • Google Analytics: Kết nối trực tiếp với API Google Analytics.
 • Email Whois: Tìm nạp địa chỉ email whois không giới hạn mà không cần captchas.
 • Địa chỉ IP: Tìm nạp địa chỉ IP máy chủ của miền và mã quốc gia.
 • Tốc độ trang: Kết nối với dịch vụ tốc độ trang của Google để tìm điểm số và thống kê.
 • Trạng thái HTTP: Kiểm tra trạng thái HTTP cho từng URL và trả về kết quả cuối cùng cho chuyển hướng.
 • Copyscape: Truy xuất nội dung trùng lặp và các vấn đề về đạo văn.
 • Truy cập rô bốt: Kiểm tra truy cập công cụ tìm kiếm bằng cách sử dụng thông tin Robot và Canonical.
 • Alexa: Truy xuất dữ liệu lưu lượng, xếp hạng và liên kết mà không cần bất kỳ proxy nào

Get URL Profiler

3 Link Dowload

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress