Công Cụ Check Website Get NetPeak 1.38

LƯỢT XEM: 2487
get-netpeak12

1 Get NetPeak 1.38 (Spider +Checker) Cracked Free

 • Name: NetPeak Software
 • Version: 1.38 (Netpeak Spider 3.0.0.3 + Netpeak Checker 3.0.0.1)
 • OS: Windows
 • Type: SEOAudit, PPC Tools
 • Price: $249 
 • Homepage: SalePage

Phần mềm Netpeak phát triển các công cụ cho các chuyên gia SEO và quản trị viên web giúp giải quyết các tác vụ SEO hàng ngày theo cách dễ dàng và hiệu quả.

Netpeak Spider là trình thu thập thông tin cá nhân giúp bạn thực hiện kiểm tra kỹ thuật toàn diện, nhanh chóng trên toàn bộ trang web.

Netpeak Checker là một công cụ nghiên cứu cho phân tích SEO hàng loạt giúp bạn kiểm tra các URL bằng một loạt các tham số.

2 Tính năng, đặc điểm của Get NetPeak 1.38

<strong>Tính năng, đặc điểm của Get NetPeak 1.38</strong>
 • Kiểm tra 120 thông số SEO chính của URL
 • Truy xuất thẻ tiêu đề, mô tả, từ khóa, rô-bốt và thẻ Canonical
 • Phân tích mã trạng thái, liên kết, tiêu đề h1-h6 và ngôn ngữ của các trang
 • So sánh các URL theo các thông số của các công cụ nổi tiếng: Moz, Ahrefs, Serpstat, SEMrush, Majestic, v.v.
 • Hợp nhất các URL vào các dự án để dễ dàng quản lý chúng
 • Thêm danh sách URL theo cách thủ công hoặc từ tệp, sơ đồ trang web XML hoặc dự án Netpeak Spider
 • Lọc và sắp xếp tất cả dữ liệu đã nhận bởi bất kỳ tham số nào
 • Sử dụng danh sách máy chủ proxy và dịch vụ giải mã hình ảnh xác thực khi hoạt động với số lượng lớn URL
 • Lưu hoặc xuất dữ liệu để làm việc với nó bất cứ khi nào bạn muốn
 • Netpeak Spider
 • Kiểm tra 40+ thông số SEO trên trang chính của URL được thu thập thông tin
 • Spot 50+ vấn đề tối ưu hóa trang web của bạn
 • Phân tích các liên kết nội bộ đến và đi
 • Tìm các liên kết và chuyển hướng bị hỏng
 • Tránh nội dung trùng lặp: Trang, tiêu đề, mô tả meta, tiêu đề H1, v.v.
 • Xem xét hướng dẫn lập chỉ mục (Robots.txt, Meta Robots, X-Robots-Tag, Canonical)
 • Tính toán PageRank nội bộ để cải thiện cấu trúc liên kết trang web
 • Đặt quy tắc tùy chỉnh để thu thập thông tin toàn bộ trang web hoặc phần nhất định của trang web
 • Lưu hoặc xuất dữ liệu để làm việc với nó bất cứ khi nào bạn muốn

 

NetPeak Checker
NetPeak Checker

Đăng ký tài khoản dùng thử (chỉ 14 ngày):

 • https://netpeaksoftware.com/signup

Tải NetPeak Checker tại đây
Tải NetPeak Spider tại đây
Thay thế file crack vào thư mục:

 • C:\Program Files\Netpeak Software\[Netpeak Software Name]

Mật khẩu: seoconghuong

Đây là bộ công cụ dùng chung, SEOCONGHUONG mua từ nhiều nguồn và được cài trên server sẵn. Mục đích muốn hỗ trợ cho các anh em cộng đồng tiết kiệm tiền để trải nghiệm. Anh em nào muốn tham gia thì join group tele nhé.
Tham gia tại đây

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress