Get Expired Web 2.0 Ranker- Công Cụ Tìm Kiếm Web Hết Hạn

LƯỢT XEM: 2460
expired-domain-finder (1)

1 Get Expired Web 2.0 Ranker 1.0 Cracked Free Download

  • Name : Expired Web 2.0 Ranker
  • Version : 1.0
  • OS : Windows
  • Type : Expired Web 2.0 Finder
  • Price : $0 
  • Homepage : SalePage

Trình xếp hạng web 2.0 đã hết hạn là một công cụ đơn giản cho phép bạn tìm các thuộc tính web 2.0 đã hết hạn bằng cách cào web 2.0 từ Google và Bing. Những web 2.0 có thể là tumblr, weebly. blogspot, wordpress và phần mềm thậm chí còn cho phép bạn thêm các web 2.0 của riêng bạn để loại bỏ. Phần mềm này cũng hỗ trợ proxy cho phép kết quả nhanh chóng. Tất cả các mẩu tin tìm kiếm của công cụ tìm kiếm đều có thể liên quan đến niche hoặc đi theo danh sách các từ khóa mà bạn cung cấp.

2 Tính năng, đặc điểm

Tại sao tôi nên sử dụng Trình theo dõi web 2.0 đã hết hạn?

Web 2.0 là một nguồn tuyệt vời của liên kết nước trái cây sẽ cung cấp cho bạn sự tăng bạn cần để xếp hạng cao cho các từ khóa mục tiêu của bạn. Các liên kết ngược mạnh mẽ này cho phép bạn tạo một mạng lưới các liên kết ngược an toàn mạnh mẽ miễn phí. Xin lưu ý, mặc dù một số người xếp hạng bằng cách sử dụng web 2.0 hết hạn và không có gì khác, tôi sẽ không đề xuất điều này. Vui lòng xây dựng một hồ sơ backlink đa dạng và cân bằng để có kết quả tốt nhất. Ngoài ra tất cả các web 2.0 nên có tay viết nội dung tốt trên cho kết quả tốt nhất. Không sử dụng nội dung kéo dài hoặc có thể không được lập chỉ mục.

Làm thế nào để sử dụng hết hạn Web 2.0 Ranker cho kết quả tốt nhất?

Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng proxy riêng. Các mẩu tin lưu niệm của Google rất chậm do nhà điều hành trang web phải được sử dụng, vì vậy bạn có thể muốn tắt tùy chọn sử dụng Google và sử dụng Bing trừ khi bạn có hơn 100 proxy. Nhiều người nghĩ rằng Google là một công cụ tìm kiếm cao cấp cho việc tìm kiếm web 2.0, do kích thước chỉ mục khổng lồ của họ tuy nhiên họ không nhận ra rằng vì Bing thu thập dữ liệu ít thường xuyên hơn nếu nhiều web 2.0 không còn nhiều khả năng được tìm thấy. Ngoài ra, bạn có thể cạo Bing nhiều hơn mà không có lệnh cấm IP.

Hãy theo dõi Seo cộng hưởng để cập nhập thêm nhiều kiến thức mới nhé!

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress