Dọn Dẹp Website Sạch Sẽ Với Inspyder OrFind

LƯỢT XEM: 1802
Dọn Dẹp Website Sạch Sẽ Với Inspyder OrFind

1 Giới thiệu Inspyder OrFind

OrFind là một công cụ máy tính mạnh mẽ, nó dễ dàng phát hiện và xóa các tệp không được liên kết (hoặc “đơn lẻ”) khỏi trang web của bạn. OrFind hoạt động bằng cách kiểm tra mọi liên kết trên trang web của bạn và so sánh các liên kết đó với các tệp được lưu trữ trên máy chủ của bạn. Kết quả chúng ta có được là một cái nhìn rõ ràng về các tệp mà trang web của bạn sử dụng (các tệp có thể truy cập) và những tệp mà trang web của bạn không sử dụng.

Khi trang web của bạn được cập nhật qua các năm, các tệp cũ không được sử dụng sẽ tích tụ như bụi. Các tệp này lãng phí dung lượng, tạo ra các rủi ro bảo mật và gây ra các vấn đề về SEO. Tìm ra các tập tin là cần thiết và có thể được loại bỏ không phải là nhiệm vụ đơn giản; may mắn là OrFind sẽ giúp đỡ bạn làm điều đó.

2 Tính năng Inspyder OrFind

 • Không giới hạn kích thước trang web
 • Thu thập thông tin những trang được bảo vệ bằng mật khẩu
 • Tích hợp FTP, SFTP và FTPS client
 • Báo cáo email lập lịch
 • Cấu hình dự án không giới hạn
 • Lên đến 25 crawler thu thập thông tin
 • Trình thiết kế báo cáo PDF
 • Báo cáo PDF, Excel và CSV
 • Sao lưu và xóa tệp đơn lẻ
 • Phân tích cách các tập tin riêng hoạt động
 • Tìm tệp chưa được liên kết
 • Tìm hình ảnh chưa sử dụng
 • Tìm các trang chưa được liên kết
 • Tìm bảng định kiểu chưa sử dụng

3 Download Inspyder OrFind

Tải xuống file setup và cài đặt.
Nhấn vào để tải miễn phí.
Sao chép file crack vào thư mục cài đặt ứng dụng

 • C:\Program Files\Inspyder Software Inc\Inspyder OrFind

Mật khẩu: seoconghuong

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress