Công Cụ Tối Ưu Hóa SEO Supa SEO Checker 1.0 Cracked (Tải Miễn Phí)

LƯỢT XEM: 1538
tool seo coongh hưởng

1 Giới thiệu tool

 • Tên: Supa SEO Checker
 • Phiên bản: 1.0
 • Hệ điều hành: Windows
 • Loại: Trình tìm kiếm miền đã hết hạn
 • Trang chủ: SalePage

Supa SEO Checker là công cụ tối ưu hóa SEO miễn phí và đầy đủ. Đơn giản chỉ cần nhập tên miền trang web của bạn và nó sẽ thu thập dữ liệu mọi trang web trên trang web của bạn đang tìm kiếm các vấn đề về SEO. Tất cả các vấn đề có thể được xuất hoặc đánh dấu là bỏ qua nếu đây là những vấn đề đã biết. Dưới đây là danh sách những gì công cụ này có thể kiểm tra và còn nhiều thứ nữa.

2 Tính năng, đặc điểm

Supa seo Checker thực hiện kiểm tra SEO nào?

 • Kiểm tra xem trang web có được lập chỉ mục trong Google hay không
 • Kiểm tra xem có hiện diện Sơ đồ trang web không
 • Kiểm tra xem robots.txt có chặn Google không
 • Kiểm tra xem máy chủ có hỗ trợ nén không
 • Kiểm tra xem thẻ tiêu đề có hiện diện không
 • Kiểm tra xem thẻ tiêu đề có chính xác không
 • Kiểm tra xem thẻ tiêu đề có khớp với nội dung trang hay không
 • Kiểm tra xem thẻ tiêu đề có trùng lặp hay không
 • Kiểm tra xem thẻ mô tả có hiện diện không
 • Kiểm tra xem thẻ mô tả có chính xác không
 • Kiểm tra xem thẻ mô tả có khớp với nội dung trang hay không
 • Kiểm tra xem mô tả có trùng lặp hay không
 • Kiểm tra xem thẻ H1 có hiện diện không
 • Kiểm tra xem thẻ H1 có khớp với nội dung trang hay không
 • Kiểm tra các liên kết bị hỏng
 • Kiểm tra xem favicon có hiện diện không
 • Kiểm tra thời gian tải trang
 • Kiểm tra xem URL có liên quan đến trang không
 • Kiểm tra việc rút gọn jаvascript
 • Kiểm tra việc rút gọn CSS
 • Kiểm tra các trang có nội dung mỏng
 • Kiểm tra các trang để biết mật độ từ khóa an toàn
 • Kiểm tra nội dung trang độc đáo nội bộ
 • Kiểm tra liên kết nội dung liên kết nội bộ neo
 • Kiểm tra các thẻ ALT trên hình ảnh
 • Kiểm tra các thẻ nội dung xã hội nếu có nút chia sẻ
 • Kiểm tra không có thẻ chỉ mục

3 Link Download

Tải miễn phí tại đây
Mật khẩu: seoconghuong

Đây là bộ công cụ dùng chung, SEOCONGHUONG mua từ nhiều nguồn và được cài trên server sẵn. Mục đích muốn hỗ trợ cho các anh em cộng đồng tiết kiệm tiền để trải nghiệm. Anh em nào muốn tham gia thì join group tele nhé.
Tham gia tại đây

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress