WordPhire 1.0 (Công cụ xây dựng liên kết)

LƯỢT XEM: 333

1 Giới thiệu WordPhire

WordPhire là một thử nghiệm tôi đã viết để xem liệu chúng tôi có thể tự động thêm nhận xét vào các trang web wordpress thực sự thêm giá trị vào trang web và thực sự sẽ giúp ích cho chủ sở hữu trang web hay không.

2 Tính năng, đặc điểm

WordPhire hoạt động bằng cách sử dụng API phát trực tuyến Twitter để lắng nghe những người / tài khoản đang tweet về niche của bạn. Một khi nó tìm thấy một tweet về niche của bạn, nó sẽ kiểm tra hồ sơ người dùng sinh học để xem nếu có một liên kết đến trang web của họ. Nếu có một liên kết trong tiểu sử, nó sẽ theo dõi nó tới trang web nơi nó sẽ nhận bài viết wordpress mới nhất của họ và phân tích trang để trích xuất toàn bộ thông tin khác nhau về trang web để bạn có thể tự động xây dựng nhận xét .

3 Download Tool 

Tải xuống miễn phí tại đây.
Mật khẩu: seoconghuong

 

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress