SliQ Submitter Plus 3.7.1.0 (Công cụ xây dựng liên kết)

LƯỢT XEM: 508

1 Giới thiệu SliQ Submitter Plus

SliQ Submitter Plus là một ứng dụng phần mềm chuyên nghiệp với mục đích là giúp bạn quản lý việc gửi các thư mục web cho một hoặc nhiều trang web.

2 Tính năng, đặc điểm

– Hơn 2000 thư mục.
– Giải mã Captcha để gửi thư mục hoàn toàn tự động.
– Giấy phép 3 tháng – gửi nhiều trang web tùy thích.
– Thêm các thư mục của riêng bạn để sử dụng trong Trình nộp nhanh với quá trình gửi hoàn toàn tự động.
– Tiêu đề và mô tả trang web không giới hạn.
– Tìm hiểu các danh mục thư mục để cải thiện độ chính xác.
– Duy trì kiểm soát quá trình nộp hồ sơ.
– Gửi nhiều hoặc ít nhất mỗi ngày tùy thích.
– Thay đổi tiêu đề và mô tả bất kỳ lúc nào.
– Hồ sơ mà các thư mục đã được gửi.
– Xuất báo cáo gửi tới Excel.

3 Download Tool 

Tải file setup và cài đặt – http://www.sliqsubmitter.com/downloads/sliqsubmitterplus.exe
Tải xuống miễn phí tại đây.
Sao chép file crack vào thư mục cài đặt ứng dụng – C:\Program Files (x86)\SliQTools\SliQ Submitter Plus\
Mật khẩu: seoconghuong
Hướng dẫn – http://www.sliqsubmitter.com/sliq-submitter-help/

 

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress