T. Hai - 12h T. Bảy
[email protected] - [email protected] Hotline: 0914.151.401 PKD: 028.3636.7820 Hỗ trợ khóa học: 0888.433.499

SliQ Article Submitter 1.9.20 (Công cụ xây dựng liên kết)

LƯỢT XEM: 200

Giới thiệu SliQ Article Submitter 

SliQ Điều Submitter là một chương trình dễ sử dụng có thể giúp bạn tự động hóa quá trình gửi bài viết. Bạn có thể dễ dàng đăng ký với các thư mục bài viết và gửi bài viết của bạn.
Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để thêm danh sách thư mục của riêng bạn. SliQ Điều Submitter làm cho quá trình nộp bài viết đơn giản.

Tính năng, đặc điểm

  • Quy trình gửi ba bước
  • Chuẩn bị gửi
  • Tab tài khoản tác giả
  • Tab chi tiết bài viết
  • Tab cấu hình Spinner
  • Tab trình giải mã Captcha
  • Tab proxy
  • Tab thư mục

Download Tool 

1.Tải xuống cài đặt rồi cài đặt
2. Sao chép tệp crack vào thư mục cài đặt của ứng dụng:
C:\Program Files (x86)\SliQTools\SliQ Article Submitter\
Download tại đây
Pass: seoconghuong

 

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress