SEO Ping Master Version 1.51 (Tool Hỗ Trợ Index)

LƯỢT XEM: 421
magic-indexer

1 Giới thiệu

SEO Ping Master là công cụ tối ưu mà mọi chuyên gia SEO không muốn cung cấp cho bạn! … ping và gửi trang web của bạn đến hơn 12800 dịch vụ (sắp có nhiều trang web hơn) để tăng tốc độ index liên kết mà bạn có.

2 Tính năng

  • Ping và gửi trang web của bạn đến hơn 12800 dịch vụ (sắp có nhiều trang web hơn)
  • DB chứa: search engines / EDU & GOV sites / social media & bookmarking sites / general websites.
  • Cập nhật DB tự động
  • Cập nhật phần mềm tự động
  • Da luồng (lên đến 20 luồng)
  • Hoàn toàn linh động: để sử dụng phần mềm chỉ cần giải nén kho lưu trữ và thực thi exe!
  • Báo cáo được tạo tự động (định dạng csv)

3 Link Download

Link Tải Miễn Phí
Mật khẩu: seoconghuong

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress