Pinger Jeet Version 1.1 (Tool Hỗ Trợ Index)

LƯỢT XEM: 919

1 Giới thiệu

Pinger nhanh nhất trên Internet!
Pinger Jeet là một công cụ ping blog sẽ ping blog của bạn đến hơn 80 công cụ tìm kiếm Internet hoặc dịch vụ blog nhanh hơn bất kỳ phần mềm ping nào khác. Cung cấp cho trang web hoặc blog của bạn tiếp cận tối đa có thể ngay lập tức.
Pinger Jeet là một phần mềm ping rất nhanh mà bạn có thể sử dụng để ping các công cụ tìm kiếm và các trang web nội dung khác khi bạn cập nhật nội dung trên blog của mình. Pinger yêu cầu các công cụ tìm kiếm thu thập nội dung mới từ blog của bạn và nó mang nội dung của bạn lên Internet nhanh hơn. Đó là lý do tại sao Pinger là rất quan trọng và mỗi blogger nên ping các công cụ tìm kiếm bất cứ khi nào cô ấy tạo ra nội dung mới. Pinger Jeet làm công việc cho bạn.

2 Tính năng

  • Danh sách ping lớn bao gồm tất cả các công cụ tìm kiếm và danh sách blog chính.
  • Ping tất cả các trang web của bạn cùng một lúc. Cùng với nhau!
  • Tải danh sách các trang web của bạn từ các tệp văn bản.
  • Cập nhật trực tiếp hàng đợi ping cho bạn biết bạn đang đi nhanh như thế nào và còn bao nhiêu công việc.
  • Phần mềm dễ sử dụng hoạt động chỉ bằng cách ấn nút.
  • Pinger nhanh nhất trên Internet. Chúng tôi đã nói với bạn rằng trước đó? Vâng, đó là pinger nhanh nhất. Nó giúp bạn tiết kiệm thời gian!

Tải file setup và cài đặt – http://teknikforce.com/dlsoft/PingerJeet.exe

3 Link Download

Link tải miễn phí tại đây.

Sao chép file crack vào thư mục cài đặt ứng dụng – C:\Program Files (x86)\Teknikforce\Pinger Jeet
Mật khẩu: seoconghuong

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress