Penguin Recovery Jeet Version 1.2.5 (Tool Hỗ Trợ Index)

LƯỢT XEM: 759

1 Giới thiệu

Phần mềm tự động tích hợp với Google, tìm các liên kết ngược xấu và tạo ra một tệp từ chối. Penguin Recovery Jeet 
tự động lấy các miền liên kết tới bạn, tìm nạp tất cả các liên kết ngược và tiến hành phân tích chuyên sâu để tìm ra các liên kết ngược độc hại với bạn.

Tạo tệp Google Disavow mà bạn có thể gửi và loại bỏ Hình phạt Penguin trên trang web của bạn.

Đây là một sản phẩm tự động 100%, bạn chỉ có thể chạy và nó sẽ thực hiện tất cả công việc cần thiết.

2 Tính năng

  • Nó sẽ chăm sóc hình phạt chim cánh cụt bằng cách phát hiện tất cả các liên kết ngược chất lượng kém trên trang web của bạn và tạo tệp Disavow mà bạn có thể gửi cho Công cụ quản trị trang web của Google để loại bỏ tất cả các liên kết ngược kém chất lượng cho trang web của bạn. Điều này làm cho trang web của bạn an toàn và tránh trở thành nạn nhân của hình phạt của Google.
  • Nó giúp bạn tránh bị phạt từ Google Penguin, đó là kéo trang web hoặc blog của bạn xuống và cũng giúp xếp hạng cho những từ khóa đó, điều này dường như là không thể.

Cập nhật – http://teknikforce.com/appcasts/penguinrecoveryjeet.xml
Tải file setup và cài đặt – http://teknikforce.com/dlsoft/prjdl.zip

3 Link Download

Link tải miễn phí tại đây.

Sao chép file crack vào thư mục cài đặt ứng dụng – C:\Program Files (x86)\Teknikforce\Penguin Recovery Jeet
Mật khẩu: seoconghuong

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress