Làm Việc Trực Tuyết Với SeoTools Pro cho Excel 7.0.11 (tải miễn phí)

LƯỢT XEM: 921
tool seo coongh hưởng

1 Giới thiệu tool

  • Tên: SeoTools Pro cho Excel
  • Phiên bản: 7.0.11
  • Hệ điều hành: Windows
  • Loại: Onpage SEO
  • Trang chủ: SalePage

2 Tính năng, đặc điểm

Tính năng, đặc điểm
Seo Tool Pro cho Excel demo

{*] SEO trên trang: Với trình bổ sung SeoTools cho Excel, bạn có quyền truy cập vào các chức năng hữu ích khi làm việc với tiếp thị trực tuyến. Đối với phân tích SEO trên trang, bạn có các chức năng như HtmlH1, HtmlTitle và HtmlMetaDescription để xác minh rằng các trang của bạn được thiết lập chính xác.
{*] SEO ngoài trang: SeoTools cũng có ích khi xem các yếu tố SEO ngoài trang. Sử dụng CheckBacklink để xác minh rằng các liên kết ngược của bạn vẫn có sẵn và GooglePageRank tìm nạp các PageRanks cho nhiều url một cách dễ dàng.
{*] Tích hợp: SeoTools đi kèm với tích hợp cho các dịch vụ yêu thích của bạn. Sử dụng tích hợp Google Analytics để tạo báo cáo KPI tự động của riêng bạn hoặc Majestic để phân tích hồ sơ backlink của bạn.
{*] Trình kết nối: Nếu bạn thiếu thứ gì đó, thật dễ dàng để tạo trình kết nối của riêng bạn bằng định dạng XML dễ sử dụng của chúng tôi để tích hợp với bất kỳ API hoặc dịch vụ bên ngoài nào.
{*] Nhện: Đưa sức mạnh của trình kết nối SeoTools vào trình thu thập dữ liệu trang. Đơn giản chỉ cần cung cấp cho Spider với một danh sách các url hoặc chỉ là một url gốc – nó sẽ chăm sóc phần còn lại.
{*] Các công cụ khác: Excel là một công cụ vô giá đối với bất kỳ nhà tiếp thị trực tuyến nào nhưng một số tính năng bị thiếu. SeoTools cung cấp cho bạn hơn 100 chức năng trợ giúp như XPathOnUrl, RegexpFind, DomainAge, SpinText và UrlProperty.

3 Link Download

Tải xuống miễn phí tại đây
Mật khẩu: seoconghuong
Seo chép file crack vào thư mục cài đặt ứng dụng:
C:\Program Files (x86)\SeoTools for Excel\bin
Hướng dẫn:

  • https://www.youtube.com/playlist?list=PLveF1eCPUBjhldDk3sd0Q4GYKFPCIcBCp
  • http://seotoolsforexcel.com/articles/

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress