Guest Post Finder 1.0 (Công Cụ Xây Dựng Liên Kết)

LƯỢT XEM: 372

1 Giới Thiệu Guest Post Finder

Guest Post Finder là một ứng dụng máy tính để bàn miễn phí và đầy đủ 100% sẽ tìm kiếm (loại bỏ) Google cho các cơ hội đăng khách trong niche của bạn, do đó bạn không phải mất hàng giờ làm thủ công như vậy. Nó thậm chí sẽ kiểm tra Moz DA cho mỗi trang web để bạn có thể đánh giá mức độ mạnh mẽ của mỗi liên kết.

2 Tính năng, đặc điểm

Trình theo dõi bài đăng của khách hoạt động như thế nào?
Guest Post Finder chỉ đơn giản là kích hoạt các yêu cầu HTTP tới Google để thực hiện tìm kiếm với các từ khóa thích hợp của bạn và các từ khóa khách đăng thông thường như “áp phích khách muốn”. Hiện tại có tổng cộng 40 và bạn có thể tự do thêm và xóa của riêng bạn. Các điều kiện để tìm các bài đăng của khách có khả năng tùy chỉnh cao, ví dụ, kết hợp từ khóa bài đăng của khách phải nằm trong phần nội dung hoặc tiêu đề hoặc dữ liệu meta. Guest Post Finder cũng hỗ trợ proxy cho kết quả nhanh chóng.
Danh sách từ khóa đăng mà chúng tôi sử dụng:
chấp nhận áp phích của khách
chấp nhận bài đăng của khách
bài viết muốn
trở thành người đóng góp
trở thành một blogger khách
trở thành tác giả
trở thành nhà văn khách mời
blog cho chúng tôi
đóng góp cho trang web của chúng tôi
người viết đóng góp
nguyên tắc cộng tác viên
bài viết của khách
tác giả khách
guest blogger
poster khách muốn
áp phích khách muốn
hướng dẫn đăng bài của khách
bài đăng của khách
bài đăng của khách muốn
tìm kiếm bài đăng của khách
gửi một bài báo
gửi bài viết
gửi bài đăng trên blog
gửi nội dung
gửi bài đăng của khách
gửi bài đăng
gửi nội dung của bạn
đề xuất một bài đăng
đây là bài đăng của khách bởi
bài đăng này được viết bởi
muốn đóng góp cho trang web của chúng tôi
muốn viết một bài
Bạn muốn viết một bài báo
muốn viết cho
viết cho chúng tôi
nhà văn muốn
Tại sao tôi nên sử dụng Trình đăng bài của khách?
Tìm các bài đăng có liên quan đến khách thích hợp có thể mất nhiều giờ, thậm chí đôi khi vài ngày. Tại sao chi tiêu tất cả thời gian khi bạn chỉ có thể nhập từ khóa thích hợp của bạn và để cho Guest Post Finder làm tất cả việc tìm kiếm và kiểm tra số liệu cho bạn. Đơn giản chỉ cần nhập từ khóa thích hợp của bạn và quay trở lại mỗi cơ hội đăng khách có cho bạn.

3 Download Tool 

Download miễn phí tại đây.
Mật khẩu: seoconghuong

 

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress