Google Dominator Version 2.7.31 (Tool Traffic)

LƯỢT XEM: 808

1 Thông tin tool

Phần mềm Google Dominator có thể lấy trang đầu tiên của bất kỳ trang web nào trên một số từ khóa.

2 Ưu điểm-Tính năng

  • Tại thời điểm này, Google Dominator có một mô-đun hoạt động trong 11.
  • Hiện tại, chúng tôi đang làm việc trên 10 mô-đun khác sẽ giúp công cụ tìm kiếm thống trị của Google.
  • Mặc dù nó sẽ có tổng cộng 11 mô-đun, mô-đun đầu tiên sẽ đủ để leo lên trang web trong các từ khóa trang đầu tiên. Cho đến nay, chúng tôi đã xác nhận hơn 80 từ khóa trên trang đầu tiên vì phần mềm Google Dominator.
  • Google Dominator có thể chạy trên máy lái tự động và không cần các tài nguyên khác để hoạt động (ví dụ: proxy)

Tải xuống miễn phí tại đây.
Mật khẩu: seoconghuong
Hướng dẫn – https://parte.ro/tutoriale-dominatori/tutoriale-google-dominator-versiunea-2.html

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress