Get All in Scraper – Công Cụ Gợi Ý Từ Khóa

LƯỢT XEM: 970

1 Get All in Scraper 1.1.54 Cracked

 • Name : All in Scraper
 • Version : 1.1.54
 • OS : Windows
 • Type : EMD Tools
 • Price : $39
 • Homepage : SalePage

Tất cả trong Scraper làm cho nó siêu “ngu ngốc” dễ dàng để tìm từ khóa thích hợp mà bạn có thể xếp hạng trên trang 1!
AIS bây giờ có một EMD (chính xác tên miền phù hợp) Finder được xây dựng trong!
Chọn đúng Từ khoá là một trong những bước quan trọng nhất cho thành công trang web Niche!
Hãy dành một vài phút và xem Video giới thiệu về phần mềm mới của chúng tôi!

2 Tính năng, đặc điểm

 • Nhập danh sách từ khóa từ tệp văn bản, tệp csv của Công cụ Từ khoá của Google AdWords (GAKT) và tệp AIS (Tất cả Trong Scraper). Nếu sử dụng tệp csv của GAKT, bạn cũng có thể nhập tìm kiếm địa phương, tìm kiếm toàn cầu, cạnh tranh và CPC trung bình.
 • Xuất tất cả kết quả của bạn trong Scraper thành tệp văn bản, tệp csv hoặc tệp AIS để sau đó nhập lại vào chương trình để phân tích hoặc sử dụng trong một chương trình khác như Excel.
 • Phế liệu allintitle, allinanchor, allinurl, RC và kết quả tìm kiếm. Rộng hoặc Cụm từ.
 • Hiện tại hỗ trợ google.com, google.co.uk, goolge.ca, google.com.au, google.fr, google.nl, google.es, google.com.ar, google.cl, google.com.mx, google.uy và google.ru. Chúng tôi sẽ thêm người khác theo yêu cầu.
 • Trả lời các yêu cầu captcha trong chương trình hoặc sử dụng dịch vụ Decaptcher để làm cho nó hoàn toàn tự động.
 • Hỗ trợ proxy để giúp ngăn chặn captchas và lệnh cấm tạm thời.
 • Nhập và xuất proxy trong định dạng văn bản hoặc csv.
 • Bao gồm trình kiểm tra proxy để đảm bảo proxy của bạn tốt

3 Link Download

Nhấn vào để tải miễn phí.
Mật khẩu: seoconghuong

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress