Content Creator 1.0 Công Cụ Tạo Content Cho BlackHat và WhiteHat

LƯỢT XEM: 702

1 Giới Thiệu

Content Creator 1.0 là công cụ phần mềm sẽ tìm từ khóa của bạn trên Google và tải tất cả nhưng nội dung có liên quan với từ khóa đó xuống. Và bạn cũng có thể sử dụng những nội dung này cho mục đích BlackHat hoặc WhiteHat gì cũng được.

2 Tính Năng

  • Công cụ sẽ thu thập 100 kết quả đứng đầu trên Google cho từ khóa của bạn.
  • Nếu sử dụng theo BlackHat thì công cụ sẽ spin nội dung và xáo trộn tất cả các thông tin sẽ cho ra nội dung độc đáo
  • Sử dụng theo WhiteHat là sẽ list ra 100 bài viết theo chủ đề theo dạng kèm theo các thẻ H1 H2 giống từ khóa mà bạn đã đưa ra.

Link download miễn phí tại đây.
Mạt khẩu: seoconghuong

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress