Công cụ check nội dung trùng lặp trên trang web Get Duplicate Sniper Pro 2.0.3

LƯỢT XEM: 927

1 Công cụ check nội dung trùng lặp trên trang web Get Duplicate Sniper Pro 2.0.3

 • Tên: Get Duplicate Sniper
 • Phiên bản: Pro 2.0.3
 • Hệ điều hành: Windows
 • Loại: Công cụ tiếp thị nội dung, Công cụ kiểm tra đạo văn
 • Giá: $ 47
 • Trang chủ: SalePage

2 Tính năng, đặc điểm

 • Tìm kiếm cơ bản: Tìm kiếm trên internet một cách nhanh chóng để tìm nội dung trùng lặp, kết quả thường là chính xác khoảng 90%.
 • Kiểm tra sâu: Chương trình sẽ kiểm tra sâu hơn tìm kiếm cơ bản trùng lặp nội dung bình thường và tìm 100% nội dung trùng lặp hoặc trang web và sau đó hiển thị chúng cho bạn.
 • Kiểm tra url: Bạn chỉ có thể nhập url trang web của bạn và chương trình sẽ kiểm tra xem có nội dung trùng lặp hoặc bất kỳ trang web nào trên internet có nội dung tương tự với trang web bạn nhập hay không.
 • Kiểm tra hàng loạt: Kiểm tra tệp của bạn để tìm tệp nào có nội dung trùng lặp và sau đó bạn có thể chọn xóa các tệp trùng lặp trong thư mục của mình.
 • Sử dụng Google để kiểm tra
 • Sử dụng Yahoo để kiểm tra

3 Link Download

Tải xuống miễn phí tại đây
Mật khẩu: seoconghuong

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress