Auto Blogging 2.0 Build 578 auto viết content không sai lỗi ngữ pháp

LƯỢT XEM: 797
Auto-Blogging

1 Giới Thiệu Auto Blogging

Phần mềm viết blog vô cùng mạnh mẽ sử dụng trên hệ điều hành windows.

2 Tính Năng Auto Blogging

  • Phần mềm này sử dụng một thuật toán rất phức tạp để lấy nội dung từ các trang web giống như cách Google làm và sẽ lọc những đoạn không cần thiết rồi bỏ đi.
  • Dịch nội dung qua ngôn ngữ khác nhưng vẫn đảm bảo về mặt ngữ pháp.
  • Phần mềm này lấy hình ảnh liên kết với bài viết và tải lên máy chủ riêng của bạn trước khi đăng lên Blog của bạn để không có tham chiếu nào được thực hiện các trang web gốc.

Link Download miễn phí.
Mật khẩu: seoconghuong
Cài đặt ABS2, thay thế tệp crack vào thư mục được cài đặt của ứng dụng:
C:\Program Files (x86)\CartyStudios Corporation\Auto Blogging Software

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress