Công Cụ Check Đạo Văn- Get Plagiarism Checker X 2018

LƯỢT XEM: 2364
Get Plagiarism Checker X 2018

1 Get Plagiarism Checker X 2018 v6.0.6

  • Name : SEO Plagiarism Checker
  • Version : 1.0
  • OS : Windows
  • Type : SEO Tools
  • Price : $50 
  • Homepage : SalePage

SEO Đạo văn Checker là một công cụ máy tính để bàn sẽ thu thập dữ liệu trang web của bạn kiểm tra nội dung của mỗi trang để xem nếu nội dung đó là ở nơi khác trên internet

2 Tính năng, đặc điểm

  • Nếu một trang web khác ăn cắp nội dung trang web của bạn thì đây là một trong những cách nhanh nhất mà bạn có thể được thông báo về nó. Có nhiều lý do đạo văn có thể làm hỏng trang web của bạn.
  • SEO thiệt hại – Mặc dù Google đã nhiều lần nói rằng không có “hình phạt nội dung trùng lặp”, nó đã nói rằng nó sẽ lọc ra nội dung trùng lặp. Hãy tưởng tượng mức độ phiền toái của bạn nếu bạn dành một tuần để làm việc trên một bài báo chỉ để xuất bản nó và yêu cầu người khác sao chép nó, sau đó yêu cầu Google lập chỉ mục nó trên trang web của họ thông qua công cụ quản trị trang web của Google trước khi bot của Google tìm thấy bài viết trên trang web của bạn. Bài viết tuyệt vời mới tuyệt vời của bạn có thể được lọc ra khỏi kết quả tìm kiếm của Google.
  • Thương hiệu thiệt hại – Nếu ai đó sao chép nội dung của bạn thì tuyên bố đó là của họ, điều này có thể làm hỏng thương hiệu của bạn. Làm thế nào để bạn chứng minh bạn đã viết nó nếu họ sao chép nó ngay lập tức trước khi Google lập chỉ mục nó?
  • Liên kết ngược miễn phí – Nếu ai đó trích dẫn / trích dẫn nội dung của bạn, đây thường là cơ hội tuyệt vời để liên kết ngược lại bằng cách liên hệ với họ và yêu cầu họ liên kết lại để cho phép họ sử dụng nội dung của bạn

3 Link Download

Tải Get Plagiarism Checker X tại đây
Mật khẩu: seoconghuong

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress