Chỉ Số KPI Trong Marketing: Chắt Lọc Và Nhắm Mục Tiêu Vào Đâu?

LƯỢT XEM: 3395
Chỉ Số KPI Trong Marketing

Thiết lập mục tiêu và lựa chọn chỉ số KPI đi đôi với nhau. Nếu mục tiêu là đích đến của bạn, thì KPI giống như kim chỉ nam. Chúng cho bạn biết liệu có đang đi đúng hướng hay không; có đang tiến tới mục tiêu của mình hay không. Ngược lại, nó cũng có thể minh họa mọi thứ đang diễn ra, vì vậy bạn có thể sử dụng để theo dõi.

Tuy nhiên, có rất nhiều số liệu khác nhau mà bạn có thể theo dõi. Điều quan trọng là phải biết những gì cần chú ý nhất và hiểu ý nghĩa của chúng đối với tiếp thị của bạn.

Dưới đây là những chỉ số KPI trong Marketing bạn nên liệt kê ngay vào chiên lược marketing:

Nội dung

1 Chỉ số trong Marketing là gì?

Một chỉ số tiếp thị là một biến số có thể định lượng được và có thể được đo lường. Các kết quả của các chỉ số này giúp các marketer theo dõi hiệu suất công việc tốt hơn.

Tại sao các chỉ số KPI quan trọng cho các nhà tiếp thị?

Nó không chỉ quan trọng đối với bạn. Các chỉ số này vô cùng quan trọng đối với toàn bộ doanh nghiệp của bạn. Không có nó, không thể biết chính xác những gì tác động đến tiếp thị đối với tổ chức.

>> Marketing Cho Người Mới Bắt Đầu: 101 Kiến Thức Marketing Tổng Quan

2 Ví dụ về các loại chỉ số marketing

Có rất nhiều số liệu khác nhau mà một nhà tiếp thị có thể theo dõi. Để làm cho việc sắp xếp thông qua danh sách này dễ dàng hơn, nó đã được chia thành các loại. Không cần phải cảm thấy như bạn cần phải báo cáo, hoặc nhất thiết phải hiểu, tất cả những điều này ngay bây giờ. Hãy coi đây là một tài nguyên tham khảo có thể đánh dấu hữu ích.

Số liệu tiếp thị chung

Các chỉ số KPI chung về marketing sẽ bao gồm các yếu tố:

 • Nhận thức về thương hiệu (Brand Awareness)

Đo lường mức độ quen thuộc mà đối tượng mục tiêu của bạn có xung quanh thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn.

 • Giá trị trọn đời của khách hàng (Customer Lifetime Value)

Doanh nghiệp sẽ tạo ra bao nhiêu doanh thu cho mỗi khách hàng trong suốt cuộc đời của khách hàng đó.

 • Chi phí cho một khách hàng mới (CAC)

Chi phí cho các hoạt động cần thiết để kiếm được một khách hàng mới.

 •  Lợi tức đầu tư (ROI)

Bao nhiêu doanh thu được tạo ra trên mỗi đô la chi cho tiếp thị.

 • Doanh số tăng dần (Incremental Sales)

Theo dõi tăng trưởng doanh số theo thời gian.

 •  Tỷ lệ chuyển đổi (CTR)

Tỷ lệ số lượt truy cập dẫn đến một hành động mong muốn (như hoàn thành biểu mẫu hoặc mua hàng).

 • Khách hàng tiềm năng được tạo ra (Leads Generated)

Số lượng khách hàng tiềm năng bán hàng do tiếp thị mang lại.

 • Chia sẻ khách hàng (Theo danh mục) (Customer Share)

Tỷ lệ khách hàng trong một khu vực hoặc ngành cụ thể là khách hàng của bạn so với đối thủ cạnh tranh.

 • Thị phần (Market Share)

Tỷ lệ khách hàng trong một thị trường mua từ bạn so với đối thủ cạnh tranh.

 • Điểm dẫn (Lead Score)

Một số liệu để xác định khả năng khách hàng tiềm năng sẽ mua hàng như thế nào.

 • Net Promoter Score

Một công cụ được sử dụng để đo lường lòng trung thành và tình cảm của khách hàng đối với một thương hiệu.

Chỉ số cho trang web và blog

Các chỉ số dưới đây giúp bạn theo dõi và đánh giá hiệu quả của website và blog tốt hơn.

 •  Lưu lượng truy cập giới thiệu (Referral Traffic)

Lưu lượng truy cập được giới thiệu đến trang web của bạn thông qua một nguồn khác (công cụ tìm kiếm, email, phương tiện truyền thông xã hội, v.v.).

 • Lưu lượng truy cập không phải trả tiền (Organic Traffic)

Lưu lượng truy cập chưa thanh toán được điều khiển thông qua các công cụ tìm kiếm.

 • Tổng lượt truy cập (Total Visits)

Tổng số lần truy cập trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Tiêu tốn khách hàng (Customer Attrition)

Tỷ lệ mất khách hàng theo thời gian.

 • Lần truy cập đầu tiên (First Visit)

Lần đầu tiên một khách hàng tiềm năng mới xuất hiện trên trang web của bạn.

 • Lượt truy cập quay lại (Returning Visits)

Tất cả các lượt truy cập từ khách truy cập đã đến trang web của bạn trước đó.

 • Nguồn lưu lượng truy cập (Traffic Sources)

Địa điểm giới thiệu lưu lượng truy cập vào trang web hoặc blog của bạn.

 • Tỷ lệ nhấp (Click-Through Rate CTR)

Phần trăm truy vấn của công cụ tìm kiếm dẫn đến nhấp chuột vào trang web của bạn.

 • Thời gian trên trang (Time on Page)

Lượng thời gian trung bình khách truy cập dành cho một trang web trước khi rời đi.

Theo dõi khách truy cập chỉ xem một trang trên trang web của bạn trước khi thoát.

 • Tải xuống (Downloads)

Số lần tài sản có thể tải xuống và miễn phí được tải xuống (như sách điện tử, mẫu và nội dung kiểm soát khác).

 • Số lượt xem trên mỗi phiên (Pageviews Per Session)

Số lượng trang mà khách truy cập trung bình xem trên trang web của bạn trước khi rời đi.

 • Khách truy cập duy nhất (Unique Visitors)

Số lượng người dùng cá nhân đến trên trang web của bạn.

 • Phiên theo loại thiết bị (Sessions By Device Type)

Có bao nhiêu lượt truy cập mà một trang web nhận được, được chia nhỏ theo loại thiết bị mà mọi người đã sử dụng để truy cập (ví dụ: Mac, Windows PC, iPhone, v.v.).

 • Số lượt xem (Pageviews)

Tổng số trang đã được xem trên một trang.

 • Trang hàng đầu (Top Pages)

Các trang đang mang lại hiệu suất tốt nhất, theo lưu lượng truy cập hoặc tỷ lệ chuyển đổi.

Số liệu SEO

Đánh giá mức độ hiệu quả của chiến lược SEO qua các chỉ số dưới đây:

 • Xếp hạng từ khóa (Keyword Rankings)

Mức độ cao của một trang trong công cụ tìm kiếm cho một từ khóa nhất định.

 • Lưu lượng tìm kiếm (Keyword Rankings)

Lượng lưu lượng truy cập giới thiệu được gửi đến một trang web thông qua một công cụ tìm kiếm.

 • Tổng số liên kết ngược (Total Backlinks)

Số lượng liên kết trỏ đến một trang web từ các trang web khác.

Đo lường cách các công cụ tìm kiếm có thẩm quyền xem toàn bộ trang web.

 • Thẩm quyền trang (Page Authority)

Đo lường cách các công cụ tìm kiếm có thẩm quyền xem một trang web.

 • Tốc độ tải trang (Page Load Speed)

Tốc độ tải trang web (có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của công cụ tìm kiếm).

 • Tỷ lệ nhấp tự nhiên (Organic Click Through Rate)

Tần suất người tìm kiếm nhấp vào một trang nhất định khi nó xuất hiện trong kết quả của công cụ tìm kiếm.

Số liệu tiếp thị Social Media

Đánh giá hiệu quả của chiến lược truyền thông xã hội thông qua các giá trị này:

 • Lượt thích (Likes)

Số lần nhấp vào bài Like nút.

 • Bình luận (Comments)

Số lượng bình luận về bài viết của bạn.

 • Chia sẻ (Shares)

Số lần một bài đăng đã được chia sẻ. Cũng được gọi là retweets trên Twitter hoặc Repins trên Pinterest.

 • Tỷ lệ tương tác (Engagement Rate)

Đo lường mức độ tương tác xảy ra giữa một hồ sơ truyền thông xã hội và đối tượng của nó.

 • Tỷ lệ tăng trưởng theo sau (Follower Growth Rate)

Làm thế nào một hồ sơ nhanh chóng có được người theo dõi mới.

 • Người theo dõi mới (New Followers)

Số lượng người hâm mộ hoặc người theo dõi mới kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Lưu lượng truyền thông xã hội (Social Media Traffic)

Lưu lượng truy cập trang web hoặc blog được điều khiển bởi các nền tảng truyền thông xã hội.

 • Chuyển đổi phương tiện truyền thông xã hội (Social Media Conversions)

Chuyển đổi trang web hoặc blog từ lưu lượng truy cập giới thiệu phương tiện truyền thông xã hội.

 • Nhân khẩu học (Page Demographics)

Phân tích dữ liệu nhân khẩu học dựa trên những người theo dõi hồ sơ, dựa trên tuổi tác, giới tính, địa điểm, nghề nghiệp, v.v.

 • Cảm xúc (Sentiment)

Đo lường cách khán giả phương tiện truyền thông xã hội cảm nhận về thương hiệu của bạn.

Chỉ số tiếp thị qua email

Nếu bạn đang chạy chiến lược Email Marketing thì không thể bỏ qua các chỉ số sau:

 • Đăng ký bản tin (Newsletter Signups)

Số người đã chọn tham gia vào danh sách gửi thư của bạn.

 • Lưu lượng email (Email Traffic)

Lưu lượng truy cập trang web hoặc blog được giới thiệu thông qua tiếp thị qua email.

 • Người đăng ký email (Email Subscribers)

Số người đăng ký vào danh sách gửi thư của bạn.

 • Email Cam kết (Email Engagement)

Đo lường các yếu tố tương tác như nhấp chuột và mở.

 • Mở email (Email Opens)

Số người đã mở email của bạn trong hộp thư đến của họ.

 • Số lần nhấp Email (Email Clicks)

Số người đã nhấp vào một liên kết trong email.

 • Tỷ lệ thoát email (Email Bounce Rate)

Số lượng email không thể được gửi.

 • Chuyển tiếp email (Email Forwards)

Số  lần email được chuyển tiếp đến người dùng khác.

Các chỉ số PPC

Đo lường hiệu suất của PPC dựa trên các thông số dưới đây:

 • Chi phí mỗi lần nhấp (CPC)

Chi phí để có một lần nhấp vào quảng cáo.

 • Tỷ lệ nhấp (TLB)

Đo lường số lượng người nhấp vào quảng cáo, dựa trên số lần quảng cáo xuất hiện.

 • Điểm chất lượng (Quality Score)

Được sử dụng để xác định mức độ liên quan của quảng cáo dựa trên từ khóa, mục đích tìm kiếm và chất lượng của trang đích.

 • Chia sẻ hiển thị (Impression Share)

Số lần hiển thị mà quảng cáo nhận được, được đo dựa trên tổng số lần hiển thị mà họ đủ điều kiện nhận.

 • Tổng giá trị chuyển đổi (Total Conversion Value)

Tổng giá trị tiền tệ của tất cả các chuyển đổi trong một khoảng thời gian.

 • Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS)

Lượng doanh thu được tạo ra được đo so với số tiền chi tiêu.

 • Theo dõi cuộc gọi (Call Tracking)

Số lượng cuộc gọi được đặt sau khi nhấp vào quảng cáo.

3 Hiểu các chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPIs)

Điều quan trọng là ưu tiên số liệu theo những gì quan trọng nhất. Nếu mỗi người được coi là ưu tiên, thì trong thực tế, không ai trong số họ là ưu tiên cả.

Chỉ số KPI trong Marketing là gì?

Các chỉ số đánh giá thực hiện công việc – KPI  là các số liệu trực tiếp chỉ ra tiến trình hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nói cách khác, chúng là những giá trị quan trọng nhất để hiểu ảnh hưởng của tiếp thị đến thành công kinh doanh.

Mặc dù bạn có thể theo dõi nhiều số liệu nhưng bạn nên tập trung cao độ vào số lượng nhỏ KPI

Cách chọn KPI của bạn

Doanh nghiệp của bạn là duy nhất, vì vậy KPI của bạn cũng vậy. Mặc dù thật dễ dàng để xem xét những gì các công ty khác coi là quan trọng trong ngành của bạn, tốt nhất là đo lường điều gì có ý nghĩa nhất cho tình huống của bạn.

Thêm vào đó, KPI của bạn có thể thay đổi theo thời gian. Khi bạn bắt đầu, bạn có thể tập trung vào việc xây dựng khán giả trước khi thử kiếm tiền từ sản phẩm.

Quay trở lại mục tiêu của bạn và hỏi những câu hỏi sau:

 • Số liệu quan trọng nhất chúng ta có thể theo dõi ngay bây giờ là gì?
 • Các số liệu quan trọng nhất chúng ta có thể theo dõi ở mỗi giai đoạn của kênh là gì?
 • KPI của chúng ta có thể thay đổi như thế nào trong tương lai khi doanh nghiệp của chúng ta đáo hạn?

Ví dụ về KPI cho nhà tiếp thị mới bắt đầu hoặc công ty mới

 • Số lượt xem.
 • Người theo dõi truyền thông xã hội.
 • Danh sách email thuê bao.
 • Nâng cao nhận thức về thương hiệu.

Ví dụ về KPI cho các nhà tiếp thị nâng cao trên các nhóm trưởng thành

 • Chuyển đổi.
 • Doanh thu.

Tóm lược những KPI bạn cần có trong kế hoạch của mình:

Tất nhiên, đây chỉ là những gợi ý của Seo cộng Hưởng. Không ai hiểu rõ doanh nghiệp hoặc mục tiêu cụ thể của bạn tốt hơn bạn. Vì vậy, hãy chọn KPI quan trọng nhất với bạn ngay bây giờ.

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress