Xây dựng website cùng brand đã làm trước đó?

R-SupportDanh mục đơn: SEOXây dựng website cùng brand đã làm trước đó?
Trần Ngọc Tuân hỏi 3 năm trước

Em có anh bạn làm trang XKLD cho 1 công ty. Giờ muốn làm website riêng để seo cùng. Em vẫn lấy thương hiệu đó thì liệu signal có lên không hay lại cho cho ông kia? Nếu không được thì em nên chọn giải pháp thương hiệu như nào?

1 Answers
Nguyễn Duy Anh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Nên chọn 1 domain brands đẹp và tốt với 1 brand mới em. Cho đỡ vất vả

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress