Website có 50% url là noindex có ảnh hưởng gì không nhỉ?

R-SupportDanh mục đơn: SEOWebsite có 50% url là noindex có ảnh hưởng gì không nhỉ?
Phan Kieu hỏi 3 năm trước

1 site tin tức trong đó có 50% url là được gắn noindex Thì nó ảnh hưởng ntn đối vs site vậy các bro

1 Answers
Phùng Tưởng Nhân viên trả lời 3 năm trước

Bình thường, không phải là vấn đề lớn lắm, Google sẽ báo khi có nhiều url no-index. Nếu mình có chiến lược để dùng nó thì vẫn dùng. Còn nếu kiểu không có chiến lược, mục đích để dùng nó thì tốt nhất không nên dùng thẻ noindex nhé

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress