Vấn đề backlink cho site mới

R-SupportDanh mục đơn: SEOVấn đề backlink cho site mới
Lê Quang Nguyên hỏi 3 năm trước

Em có một site mới hoàn toàn tuổi đời được 3 tháng và em đi đủ 200 social và đã stack lẫn nhau và khi search brand cũng xuất hiện top 1 với google map. Em tính triển khai 500 backlink trong vòng 1 tháng 1 ngày em đi từ 20-30 backlink đã tối ưu mật độ anchor text để đi thì có dễ bị google penguin phạt không ạ 

1 Answers
Nguyễn Cảnh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Sau khi 3 tháng bạn đã có link Social là 200 bắt đầu build dần link chất vào thì OK. Bạn cần cân bằng link PBN dưới ngưỡng <5% là an toàn. Số lượng bạn build 500 PBN vào thì qua nhiều, cần bổ sung các nền tảng forum và Social vào thêm. Tốc độ liên kết phải tăng dần đều, không được build trong 1 tháng rồi ngừng sẽ không hiệu quả
 
 

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress