Từ khóa nhảy top liên tục?

R-SupportDanh mục đơn: SEOTừ khóa nhảy top liên tục?
Trọng Xoay hỏi 3 năm trước

Seo key chính bán hàng vào danh mục. thì data link đã hơn hẳn đối thủ rất nhiều. traffic vẫn kéo bằng ads. social đã buid khá nhiều (khoảng hơn 100 profle đồng nhất thông tin thương hiệu và link về danh mục đó) nhưng top thì lên xuống thất thường sau mỗi lần update. có lần lên top1 2, có lần xuống 5 6 7. vậy bây giờ cần làm gì với nó để nó bật top lên nữa.
Theo quan điểm của em
✔️ link k fai vấn đề vì nó nhiều rồi mà toàn link social proflie + 1 vài cái full site cùng chủ đề
✔️ Content thì k update được do là danh mục.
✔️ traffic đã kéo bằng ads.
=>> Vậy bây giờ cần làm gì để nó lên top và trụ vững Thanks các pro

1 Answers
Trần Minh Nhân Chính Nhân viên trả lời 3 năm trước

Tăng độ uy tín EAT của site lên, Website có trust cao thì mới trụ vững được
Cung câp số lượng bài viết mới đăng đều hàng ngày

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress