Từ khóa đột nhiên bay top?

R-SupportDanh mục đơn: SEOTừ khóa đột nhiên bay top?
Ngọc Đức hỏi 3 năm trước

Từ khóa đang top 5 trang chủ, giờ bay top thì sao mn ? Top 5 cả 2 3 tháng tự nhiên bay ạ

1 Answers
Doãn Kiên Nhân viên trả lời 3 năm trước

Muốn nhanh thì redirect lại 2 link đó về trang chủ lại nhé bạn

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress