Trong GG search console : Số lần nhấp chuột có bao gồm cả Ads ko?

R-SupportDanh mục đơn: SEOTrong GG search console : Số lần nhấp chuột có bao gồm cả Ads ko?
Trần Ngọc Đính hỏi 3 năm trước

Chào ace! cho e được hỏi với ạ
Trong GG search console : Tổng Số lần nhấp chuột của một website trong một ngày có bao gồm cả số lần nhấp vào Ads (quảng cáo) của site đó không ạ?
 

1 Answers
Nguyễn Cảnh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Chào bạn
Trong GG search console : Tổng Số lần nhấp chuột của một website trong một ngày không tính quảng cáo. Bạn có thể xem trên analytics để rõ hơn về click quảng cáo và tìm kiếm tự nhiên nhé!

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress