Tỉ lệ dofollow và nofollow là bao nhiêu

R-SupportDanh mục đơn: SEOTỉ lệ dofollow và nofollow là bao nhiêu
Đình Trọng hỏi 3 năm trước

Anh Khang cho em hỏi, tỉ lệ dofllow và nofollow là bao nhiêu là chuẩn hả anh
 

1 Answers
Trần Minh Nhân Chính Nhân viên trả lời 3 năm trước

Không có tỷ lệ No/Do Follow chuẩn.
– Lưu ý rằng Do/No chỉ là thuộc tính của liên kết nhằm báo cho Google biết có nên quét tiếp không. Với Website mới, thì tỷ lệ Do nên nhiều hơn No để giúp cho GG nhanh quét/index vào Website
Tuy nhiên, Search Engine nói chung sẽ bị giới hạn bởi số lần quét 1 đường link. Do vậy mà mặc dù thuộc tính Do nhưng có thể BOT Google cũng không quét.
 

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress