Thông số GA và WMT khác nhau?

R-SupportDanh mục đơn: SEOThông số GA và WMT khác nhau?
Le Viet Dung hỏi 3 năm trước

Chào các Bác, cho em hỏi về vấn đề số lần xem trang thống kê trên google analytic và số lần nhấp chuột trên search google console ở site của em nó bị chênh lệnh lớn như thế này có làm sao không ạ? Vấn đề cụ thể : ( số liệu em lấy ngày 28/7) số lần xem trang(analytic) = 387 số lần nhấp chuột(wmt) = 996 Sự chênh lệnh này diễn ra trong tầm 3 tháng nay rồi.

1 Answers
Doãn Kiên Nhân viên trả lời 3 năm trước

Chênh lệch số liệu giữa analytics và WMT là bình thường. Nhưng ở đây bạn chênh lệch quá lớn. Nên xem lại cài Aalytics và WMT đã full site chưa ? Nếu chỉ cài mình page thì sẽ bị lệch số liệu thống kê

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress