Thẻ meta cho google thu thập dữ liệu nhưng không cho google index?

R-SupportDanh mục đơn: WEBThẻ meta cho google thu thập dữ liệu nhưng không cho google index?
Tony Nguyen hỏi 3 năm trước

Cho em hỏi thẻ này là chặn google index trang nhưng vẫn cho phép Google được truy vấn vào trang này phải không ạ?
<meta name=”robots” content=”noindex,follow”/>

1 Answers
Hà Tuấn Khang Nhân viên trả lời 3 năm trước

Đúng rồi Cho thu thập dữ liệu nhưng không có index lên google

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress