Seo trang chủ nhưng trang facebook lại top cao

R-SupportDanh mục đơn: SEOSeo trang chủ nhưng trang facebook lại top cao
lê quang nguyên hỏi 3 năm trước

Theo như đúng câu hỏi của em, em seo trang chủ nhưng trang facebook của em nó lại đứng ngay trong trang 1 vì thế trang chủ chính của em nó lại mất hút cho em hỏi làm sao để khắc phục cái này ạ 

1 Answers
La Trọng Nhơn Nhân viên trả lời 3 năm trước

Do trang chính cần SEO không đủ lực để cạnh tranh với trang Facebook, vì vậy bạn cần đi thêm backlink cho trang chính hơn.
 

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress