seo onpage

R-SupportDanh mục đơn: SEOseo onpage
Hoàng Quang Khải hỏi 3 năm trước

Câu hỏi 1: em bị trùng lặp nội dung thẻ H2 37% ở thẻ tag, trong khi đã đánh dấu noindex thẻ tag trong yoast seo?
website em là: https://muabandacsan.net. Anh cho em hỏi cách khắc phục với ạ ?
Câu hỏi 2: Trong web em đang có 2 chuyên mục sản phẩm,  web có 33 sản phẩm đều đặt trong cả 2 chuyên mục sản phẩm đó. Như vậy có bị coi là trùng lặp nội dung không ạ?  trong 2 chuyên mục đó thì em đang seo 1 chuyên mục. 
Câu hỏi 3:  các thư mục bài viết em đã đánh dấu noindex nhưng các bài viết em đều để trong tất cả các thư mục bài viết đó thì có bị trùng lặp nội dung không ạ ? 
Câu 4: 1 bài viết mà để trong nhiều thư mục đã đánh dấu noindex các thư mục, vậy bài viết để trong các thư mục này có bị ảnh hưởng xấu đến seo không ạ 
Em cảm ơn ! Seo Cộng Hưởng

1 Answers
Phùng Tưởng Nhân viên trả lời 3 năm trước

Câu 1: Chắc bạn đang check bằng screaming frog, google nó thấy noindex thì nó quét nhưng ko chỉ mục hay index bạn nhé. Nếu lỡ index bạn chờ google xóa đi hoặc tự xóa cũng được.
Câu 2: Nếu 33 sản phẩm cùng nằm ở chuyên mục, bạn có thể cân nhắc đưa 1 chuyên mục về tag để phân loại thì hay hơn. Còn việc trùng lặp nội dung thì không đâu, nếu nội dung từng sản phẩm bạn làm khác nhau.
Câu 3: Noindex thư mục với việc trùng lặp nội dung ở đây không liên quan gì nhau. Chắc bạn diễn đạt sai vấn đề.
Câu 4: Nếu bài viết vẫn nằm trong sitemap của bạn thì vẫn được, tuy nhiên còn phải xem cách bạn sử dụng pemarlink như thế nào. Nếu đi qua chuyên mục dạng domain.com/thu-muc/title-bai-viet thì sẻ có ảnh hưởng ít nhiều.
 

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress