Search brand không ra website?

R-SupportDanh mục đơn: SEOSearch brand không ra website?
Sơn Tùng hỏi 3 năm trước

Cái này e làm nhiều r mà mới dính lần đầu tiên khi làm cho 1 con web mới công ty. Search brands không không phải top 1. Đang tính fix bằng đi 300 social mạng xã hội + đi key “brand brand.com” trong 1 tháng có oke k bác bro

1 Answers
Phùng Tưởng Nhân viên trả lời 3 năm trước

Website mới tầm 2 tháng thì mới xếp hạng được, làm 300 mxh 1 tháng chắc ổn. Nên đồng nhất thương hiệu, booking các URL trên site lên MXH sẽ ok

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress