Schema thủ công!

R-SupportDanh mục đơn: SEOSchema thủ công!
Ninh Daikin hỏi 3 năm trước

Schema bằng tay thì chỉ cần làm trên trang chủ thôi hay là tất cả các trang ạ?

1 Answers
Phạm Tiến Hưng Nhân viên trả lời 3 năm trước

Ninh Daikin author thì trang chủ là được rồi. My business có thể toàn site hoặc trang chủ đều ok. Sản phẩm thì theo toàn bộ. Dịch vụ thì theo landing page. Kiểu như vậy. Nếu chỉ set tay khó thì ta set trên tràn chủ và 1 số page chính không có sao nhaaa

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress