Redirect 301 domain A sang domain B!

R-SupportDanh mục đơn: WEBRedirect 301 domain A sang domain B!
Trần Ngọc Tuân hỏi 3 năm trước

Có anh em nào biết cách redirect từ 1 domain A => B theo cách redirect 301 không ạ? Em đăng ký và cấu hình bản ghi sau khi kiểm tra thì nó báo là redirect 200 chứ ko phải 301.

1 Answers
La Trọng Nhơn Nhân viên trả lời 3 năm trước

Có redirect 200 à, làm gì có ta

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress