Rediect link 302 về 301 website bằng dot net?

R-SupportDanh mục đơn: WEBRediect link 302 về 301 website bằng dot net?
Hong Nguyen hỏi 3 năm trước

Chào mọi người. Web của e thiết kế bằng Dot net. một số link đang redirect để 302 bây giờ e muốn chuyển về redirect 301 thì phải làm như thế nào ạ. và hiện tại 302 có cần gỡ đi không hay chuyển hết về 301 ạ. Mọi người giúp e với ạ

1 Answers
La Trọng Nhơn Nhân viên trả lời 3 năm trước

Nên yêu cần bên thiết kế xử lý cho em

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress