Phương pháp cào bài viết từ website khác?

R-SupportDanh mục đơn: WEBPhương pháp cào bài viết từ website khác?
Phan Kieu hỏi 3 năm trước
1 Answers
Hà Tuấn Khang Nhân viên trả lời 3 năm trước

Bạn có thể dùng plugin Wp-automatic của wordpress nhé. Plugin này sẽ giúp bạn lấy content tự động và có thể tùy chỉnh về từ website khác. Một trong những plugin khá mạnh cho mảng này

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress