Nhận sai link trang chủ

R-SupportDanh mục đơn: WEBNhận sai link trang chủ
Tony Nguyen hỏi 3 năm trước

Mình dùng theme newspaper tạo web trong WordPress. Tuy nhiên giờ phải vào ABC.com/home thì wweb mới hiện giao hiện trang chủ Nếu vào ABC.com thì báo lỗi k hiện ra giao diện trang chủ.

1 Answers
Nguyễn Duy Anh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Có thể do bạn để nhầm file trong file manager rồi. Bạn file mã nguồn nằm trực tiếp thư mục public_html nhé

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress